WEM služby

Právne služby

Dôležitá zložka služieb wealth managementu, ktorá našim klientom v priebehu života významne zjednodušuje život a šetrí čas. Poskytujeme analýzu a poradenstvo
v širokej škále zmluvných vzťahov:

  • Nastavenie zmluvných podmienok pri bezpodielovom spoluvlastníctve
  • Zmluvné krytie pri prevodoch majetku
  • Poradenstvo pri zostavovaní závetu
  • Preverenie a optimalizácie firemných zmlúv a zmluvných vzťahov
  • Ďalšie právne služby podľa špecifických potrieb — neváhajte nás prosím kontaktovať, v spolupráci s našimi partnermi pre vás určite nájdeme to najlepšie riešenie