Bozhidar Vidinov

WEALTH ADVISOR

Божидар Видинов е един от новите членове на нашия екип. Идвайки от банковия сектор, той се фокусира върху висококачественото обслужване и се специализира в дългосрочни услуги и инвестиционни спестявания, защото знае, че нашата работа има пряко въздействие върху качеството на живота на нашите клиенти.

Bozhidar Vidinov