Zveľaďujte svoj majetok po celý život.
Získajte výsledky a čas.

Spoľahnúť sa na profesionálov a komplexné služby wealth managementu je jeden z najlepších spôsobov, ako zveľaďovať svoje bohatstvo — po celý život.

Vďaka tomu môže váš majetok narastať a vy môžete získať čas
vychutnávať si váš život a možnosti, ktoré vám bohatstvo prináša.

Wealth management po celý život

Služby wealth managementu zahŕňajú všetko potrebné, aby ste mohli svoj majetok spravovať po celý život — budovať, zveľaďovať, ochraňovat a nakoniec ho správne odovzdať.

V tejto časti teda nájdete:

 • Produkty a služby zamerané na budovanie, zveľaďovanie a ochranu vášho bohatstva: Investičné portfólia a služby private equity
 • Doplnkové služby wealth managementu: Služby zamerané na to, aby vám uľahčili život, priniesli pridanú hodnotu a dali vám viac možností a komfortu.

WEM Portfóliá

Našim klientom ponúkame širokú škálu portfólií, ktoré napĺňajú rozdielne potreby — od dynamických portfólií s potenciálom vysoko nadpriemerného zhodnotenia až po konzervatívne portfóliá udržiavajúce stabilnú hodnotu vášho majetku.

Portfólio Typ Celkové zhodnotenie * Priemerné ročné zhodnotenie *
WEM Equity Global Dynamické portfólio 553,31 %
21,84 % Detail
WEM Equity US Dynamické portfólio 532,50 %
21,43 % Detail
WEM Balanced Vyvážené portfólio 210,01 %
12,65 % Detail
WEM Balanced ETF Vyvážené portfólio 153,19 %
10,27 % Detail
WEM High Yield Bonds Konzervatívne portfólio 43,07 %
4,06 % Detail
WEM Investment Grade Bonds Konzervatívne portfólio 37,56 %
3,61 % Detail
WEM Safe Haven Konzervatívne portfólio 34,92 %
4,37 % Detail
WEM SFT – Dynamic Investičné sporenie 396,02 %
11,68 % Detail
WEM SFT – Balanced Investičné sporenie 129,38 %
5,89 % Detail
WEM SFT – Conservative Investičné sporenie 28,45 %
1,74 % Detail
WEM Opportunities: Gaming Tematické portfólio 42,15 %
6,40 % Detail
WEM Opportunities: Emerging Markets Tematické portfólio 171,14 %
13,28 % Detail
WEM Opportunities: Oil *CLOSED* Tematické portfólio 45,32 %
44,58 % Detail
WEM Opportunities: Payments Ecosystem *CLOSED* Tematické portfólio 54,78 %
41,86 % Detail
WEM Opportunities: Artificial Intelligence *CLOSED* Tematické portfólio 18,75 %
28,52 % Detail

Private Equity

Okrem našich portfólií klientom ponúkame tiež príležitosť
zveľaďovať svoj majetok prostredníctvom alternatívneho investovania spoločností a projektov v oblasti private equity a real estate za účelom dosiahnutia zisku v horizonte minimálne 5 rokov.

Tieto investičné príležitosti sú dostupné exkluzívne pre klientom WEM-u.
Viac informácií získate osobne priamo od vášho Wealth Managera.

WEM Private Fund — alternatívne investície

Okrem našich portfólií klientom ponúkame tiež príležitosť zveľaďovať svoj majetok prostredníctvom investovania do exkluzívnych príležitostí v oblasti private equity a real estate. Tieto investičné príležitosti sú dostupné výhradne v rámci WEM Private Fund. Viac informácií získate osobne priamo od vášho Wealth Managera a na webe WEM Private Fund.
Prejsť na WEM Private Fund

Služby wealth managementu

Wealth management v našom podaní znamená pozerať sa na našich klientov s celoživotnou perspektívou — a vystavať naše služby tak, aby sme ich skutočne mohli sprevádzať počas celého života a prinášať im pridanú hodnotu v každej jeho fáze.

Pozrite si škálu našich ponúkaných služieb — začnite tým, že si vyberiete výšku vášho investovaného majetku.

WEM služby

Poistné služby

Pre zabezpečenie budúcnosti sa staráme aj o pokrytie rôznych druhov rizík:

 • Rizikové poistenie
 • PZP
 • Zodpovednosť za škodu
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie podnikateľov

WEM služby

Podnikateľské poradenstvo

Ďalšia z našich služieb, ktorá pomáha nielen budovať majetok, ale tiež šetrí náklady a čas a dokáže pomôcť preklenúť krízové časy:

 • Zabezpečenie krízového manažmentu
 • Optimalizácie pre zabezpečenie maximalizácie budúcich výnosov
 • Nastavenie interných procesov
 • Konzultácie a podpora pri strategických rozhodnutiach

WEM služby

Wealth Structuring

s kapitálom nad 250 000 EUR

Exkluzívne služby wealth managementu pokrývajú aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov a napĺňajú náš prísľub poskytovať služby wealth managementu na svetovej úrovni.

Základné služby Wealth Structuring

 • Všetky služby Wealth Advisory a Wealth Guide
 • Vytvorenie komplexného individuálneho investičného plánu na mieru
 • Pravidelné predstavovanie nových investičných príležitostí
 • Taktická a strategická alokácia klientskeho majetku podľa individuálnej situácie a potrieb
 • Alternatívne investovanie
 • Start-upy, venture capital

WEM služby

Wealth Guide

s kapitálom nad 50 000 EUR

Rozšírené služby wealth managementu sú určené pre náročnejších klientov, ktorí už začali aktívne budovať svoje bohatstvo alebo chcú zveľaďovať existujúci majetok.

Základné služby Wealth Guide

 • Všetky služby Wealth Advisory
 • Exkluzívne WEM portfóliá a ich investičná architektúra
 • Portfóliá WEM Investment Opportunities
 • Investičné stratégie a portfóliá pripravované na mieru
 • Komplexné sprevádzanie nastavením a zveľaďovaním majetku klienta

WEM služby

Wealth Advisory

s kapitálom do 50 000 EUR

Tieto služby tvoria základný kameň wealth managementu a slúžia na budovanie pevných základov bohatstva tak, aby mohlo slúžiť po celý život. Sú preto dostupné pre všetkých našich klientov.

Základné služby Wealth Advisory

 • Kompletná analýza osobného a rodinného majetku klienta
 • Príprava osobného investičného plánu
 • Optimalizácia investícií a finančných produktov
 • Exkluzívne WEM portfóliá
 • Investičné sporenie Save For Tomorrow

Doplnkové služby Wealth Advisory

WEM služby

Právne služby

Dôležitá zložka služieb wealth managementu, ktorá našim klientom v priebehu života významne zjednodušuje život a šetrí čas. Poskytujeme analýzu a poradenstvo
v širokej škále zmluvných vzťahov:

 • Nastavenie zmluvných podmienok pri bezpodielovom spoluvlastníctve
 • Zmluvné krytie pri prevodoch majetku
 • Poradenstvo pri zostavovaní závetu
 • Preverenie a optimalizácie firemných zmlúv a zmluvných vzťahov
 • Ďalšie právne služby podľa špecifických potrieb — neváhajte nás prosím kontaktovať, v spolupráci s našimi partnermi pre vás určite nájdeme to najlepšie riešenie

WEM služby

Daňové a účtovné služby

Zabezpečujeme tiež komplexné poradenstvo v tejto oblasti pre fyzické aj právnické osoby:

 • Poradenstvo pri rodinnom nástupníctve
 • Audit a optimalizácia rodinného majetku
 • Zostavenie účtovnej závierky
 • Optimalizácia a nastavenie štruktúry firiem
 • Založenie holdingovej spoločnosti
 • Založenie zvereneckých fondov

WEM služby

Start-upy, venture capital

Dynamická a atraktívna oblasť, vďaka ktorej investori získavajú možnosti zhodnotiť svoje investície pri budúcom predaji alebo vyplatením podielu na zisku. Naše služby v nej zahŕňajú:

 • Sprostredkovanie zaujímavých príležitostí investovať do firiem alebo projektov
 • Analýza podnikateľského plánu a zámeru

WEM služby

Alternatívne investovanie

Pokročilé komplexné služby wealth managementu v sebe zahŕňajú aj možnosti investovania do netypických, alternatívnych príležitostí. Tie môžu dotvárať individuálny investičný plán klienta a odzrkadľovať jeho osobnosť a osobné preferencie. Alternatívne investovanie zahŕňa napríklad:

 • Zberateľské vína
 • Šperky
 • Vzácne zberateľské autá
 • Ďalšie príležitosti

WEM služby

Valuácia, nákup a predaj spoločností

Pokročilá forma podnikateľského poradenstva, pri ktorej sa potreba dôveryhodného spoľahlivého partnera a celoživotnej perspektívy stáva stále dôležitejšou:

 • Predkupné analýzy a valuácie spoločností
 • Právna podpora pri predaji či kúpe spoločností
 • Nezávislé preverenie cenovej ponuky
 • Konzultácia strategických plánov
 • Maximalizácia hodnoty budúcich investičných projektov
 • Mergers & Acquisitions

WEM služby

Správa nehnuteľného majetku

Služba, vďaka ktorej naši klienti môžu využívať výhody vlastníctva realít bez starostí a časovej záťaže, ktorú si nehnuteľnosti inak vyžadujú:

 • Komplexný facility management
 • Pomoc s prípravou, financovaním a správou developerských projektov
 • Zhodnotenie investičného zámeru
 • Pomoc pri kúpe a predaji nehnuteľností s investičným zámerom

WEM služby

Hypotekárne a poistné služby

Aby sme zabezpečili ten najlepší servis pre našich klientov, spolupracujeme so všetkými hypotekárnymi bankami na Slovensku a pre našich klientov zabezpečujeme:

 • Analýzy hypotekárnych zmlúv a výber tých najvýhodnejších podmienok pri kúpe pozemkov alebo nehnuteľností
 • Zhodnotenie investičného zámeru
 • Sprievodné produkty potrebné pre realizáciu hypotéky: poistenie nehnuteľností, rizikové poistenie či sporenie pre predčasné vyplatenie hypotéky

WEM služby

Concierge, osobný komorník

Exkluzívna služba dostupná už aj pre našich klientov — osobný komorník otvára nové príležitosti a zážitky, šetrí množstvo času a umožňuje vychutnávať si možnosti vybudovaného majetku skutočne po celý život. Škála možných služieb je tu široká, medzi niektoré z nich patria:

 • Nákup a sprostredkovanie exkluzívnych áut a šperkov
 • Ochutnávky vzácnych vín
 • Rezervácie v prémiových reštauráciách
 • Zabezpečovanie výnimočných dovoleniek a ciest okolo sveta
 • Rezervácie netradičných miest na oddych alebo team building
 • Zabezpečovanie eventov pre našich klientov a ich rodiny, klientov či obchodných partnerov
 • Catering pre eventy a oslavy
 • Lístky na koncerty a kultúrne podujatia

WEM služby

Správa rodinného majetku

Dôležitá služba pre uchovanie, zveľaďovanie a odovzdanie vybudovaného rodinného bohatstva:

 • Komplexné právne zastrešenie
 • Analýza právnej štruktúry rodinného majetku
 • Analýza právnych zmlúv a vysporiadanie dedičských konaní
 • Bezproblémové prevody rodinného majetku

WEM služby

Rodinné nástupníctvo

Jedna zo služieb wealth managementu, ktorá uzatvára celoživotný cyklus starostlivosti o majetok a ktorá časom získava na dôležitosti a naliehavosti:

 • Komplexné právne zastrešenie
 • Prevod rodinných podnikov a nehnuteľností
 • Krízový manažment
 • Poradenstvo a zabezpečenie externého manažmentu
 • Zadefinovanie právnej štruktúry a zabezpečenie relevantných zmluvných vzťahov

WEM služby

Emisie cenných papierov

Jedna z našich pokročilých služieb, v rámci ktorej ponúkame:

 • Komplexné zastrešenie emitácie akcií alebo dlhopisov
 • Poradenstvo pri zabezpečovaní navyšovania kapitálu

Wealth management počas celého života

Budovanie bohatstva

Položenie pevných základov, aby vaše bohatstvo mohlo narastať po celý život. Férovo, transparentne, bez zbytočných poplatkov.

Zveľaďovanie bohatstva

Široká škála investičných portfólií, private equity či ESG fondy — množstvo príležitostí a osobná správa, aby váš majetok ďalej rástol, po celý život.

Ochrana bohatstva

Dlhodobý vzťah, nepretržitá starostlivosť a osobný dohľad, a tiež špecifické portofóliá pre ochranu vášho majetku — to všetko pomáha ochraňovať vaše bohatstvo počas celého života.

Odovzdanie bohatstva

Aby vami vybudovaný majetok mohol slúžiť aj naďalej, máme pre vás komplexné služby pre jeho úspešné odovzdanie.

Začnite aj vy

Napíšte nám — radi pre vás pripravíme váš osobný plán, ako môžete budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo. Po celý život.