Zveľaďujte svoj majetok, získajte čas na to, na čom vám záleží

Spoľahnúť sa na profesionálov a komplexné služby Wealth Managementu je jeden z najlepších spôsobov, ako budovať svoje bohatstvo.

Wealth Management znamená výsledky a čas.

Výsledky, aby váš majetok narastal — a čas, aby ste si mohli vychutnať váš život a možnosti, ktoré vám bohatstvo prináša.

WEM Portfóliá

Našim klientom ponúkame širokú škálu portfólií, ktoré napĺňajú rozdielne potreby — od dynamických portfólií s potenciálom vysoko nadpriemerného zhodnotenia až po konzervatívne portfóliá udržiavajúce stabilnú hodnotu vášho majetku.

Portfólio Typ Celkové zhodnotenie * Priemerné ročné zhodnotenie *
WEM Equity Global Dynamické portfólio 553,03 %
30,74 % Detail
WEM Equity US Dynamické portfólio 408,77 %
26,16 % Detail
WEM Balanced Vyvážené portfólio 164,65 %
14,92 % Detail
WEM Balanced ETF Vyvážené portfólio 122 %
12,07 % Detail
WEM High Yield Bonds Konzervatívne portfólio 35,43 %
4,43 % Detail
WEM Investment Grade Bonds Konzervatívne portfólio 44,22 %
5,37 % Detail
WEM Safe Haven Konzervatívne portfólio 34,92 %
4,37 % Detail
WEM SFT – Dynamic Investičné sporenie 120,83 %
11,98 % Detail
WEM SFT – Balanced Investičné sporenie 53,98 %
6,36 % Detail
WEM SFT – Conservative Investičné sporenie 11,56 %
1,58 % Detail
WEM Investment Opportunities – Gaming Tematické portfólio 80,96 %
15,98 % Detail
WEM Investment Opportunities – Emerging Markets Tematické portfólio 3,78 %
16 % Detail
WEM Investment Opportunities – Oil *CLOSED* Tematické portfólio 45,32 %
44.58 % Detail
WEM Investment Opportunities – Payments Ecosystem *CLOSED* Tematické portfólio 54,78 %
41,86 % Detail
WEM Investment Opportunities – Artificial Intelligence *CLOSED* Tematické portfólio 18,75 %
28,52 % Detail
WEM Investment Opportunities – Defense and Aerospace *CLOSED* Tematické portfólio -0.08 %
-0,06 % Detail

Pomôžeme vám vybudovať vaše bohatstvo

Už viac ako 14 rokov pomáhame našim klientom zabezpečiť si budúcnosť, naplniť finančné ciele a prežiť vďaka tomu hodnotný život.

To je náš cieľ. To je dôvod, prečo sme tu.

Peter Štadler podpis

Peter Štadler

CEO, Founder

WEM služby

Wealth Structuring

s kapitálom nad 250 000 EUR

Exkluzívne služby wealth managementu pokrývajú aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov a napĺňajú náš prísľub poskytovať služby wealth managementu na svetovej úrovni.

Základné služby Wealth Structuring

 • Všetky služby Wealth Advisory a Wealth Guide
 • Vytvorenie komplexného individuálneho investičného plánu na mieru
 • Pravidelné predstavovanie nových investičných príležitostí
 • Taktická a strategická alokácia klientskeho majetku podľa individuálnej situácie a potrieb
 • Alternatívne investovanie
 • Start-upy, venture capital

WEM služby

Wealth Guide

s kapitálom nad 50 000 EUR

Rozšírené služby wealth managementu sú určené pre náročnejších klientov, ktorí už začali aktívne budovať svoje bohatstvo alebo chcú zveľaďovať existujúci majetok.

Základné služby Wealth Guide

 • Všetky služby Wealth Advisory
 • Exkluzívne WEM portfóliá a ich investičná architektúra
 • Portfóliá WEM Investment Opportunities
 • Investičné stratégie a portfóliá pripravované na mieru
 • Komplexné sprevádzanie nastavením a zveľaďovaním majetku klienta

WEM služby

Wealth Advisory

s kapitálom do 50 000 EUR

Tieto služby tvoria základný kameň wealth managementu a slúžia na budovanie pevných základov bohatstva. Sú dostupné pre všetkých, ktorí si chcú zabezpečiť hodnotný život.

Základné služby Wealth Advisory

 • Kompletná analýza osobného a rodinného majetku klienta
 • Príprava osobného investičného plánu
 • Optimalizácia investícií a finančných produktov
 • Exkluzívne WEM portfóliá
 • Investičné sporenie Save For Tomorrow

WEM služby

Poistenia a poistné poradenstvo

Pre zabezpečenie budúcnosti sa staráme aj o pokrytie rôznych druhov rizík:

 • Rizikové poistenie
 • PZP
 • Zodpovednosť za škodu
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie podnikateľov

WEM služby

Právne poradenstvo

Dôležitá zložka služieb Wealth Managementu, ktorá našim klientom zjednodušuje život a významne šetrí čas. Poskytujeme analýzu a poradenstvo v širokej škále zmluvných vzťahov:

 • Nastavenie zmluvných podmienok pri bezpodielovom spoluvlastníctve
 • Zmluvné krytie pri prevodoch majetku
 • Poradenstvo pri zostavovaní závetu
 • Preverenie a optimalizácie firemných zmlúv a zmluvných vzťahov
 • Ďalšie právne služby podľa špecifických potrieb — neváhajte nás prosím kontaktovať, v spolupráci s našimi partnermi pre vás určite nájdeme to najlepšie riešenie

WEM služby

Daňové a účtovné poradenstvo

Zabezpečujeme tiež komplexné poradenstvo v tejto oblasti pre fyzické aj právnické osoby:

 • Poradenstvo pri rodinnom nástupníctve
 • Audit a optimalizácia rodinného majetku
 • Zostavenie účtovnej závierky
 • Optimalizácia a nastavenie štruktúry firiem
 • Založenie holdingovej spoločnosti
 • Založenie zvereneckých fondov

WEM služby

Podnikateľské poradenstvo

Ďalšia z našich služieb, ktorá pomáha nielen budovať majetok, ale tiež šetrí náklady a čas a dokáže pomôcť preklenúť krízové časy:

 • Zabezpečenie krízového manažmentu
 • Optimalizácie pre zabezpečenie maximalizácie budúcich výnosov
 • Nastavenie interných procesov
 • Konzultácie a podpora pri strategických rozhodnutiach

WEM služby

Valuácia podnikov

Pokročilá forma podnikateľského poradenstva, pri ktorej sa potreba spoľahlivého partnera stáva stále dôležitejšou:

 • Predkupné analýzy a valuácie spoločností
 • Právna podpora pri predaji či kúpe spoločností
 • Nezávislé preverenie cenovej ponuky
 • Konzultácia strategických plánov
 • Maximalizácia hodnoty budúcich investičných projektov
 • Mergers & Acquisitions

WEM služby

Správa nehnuteľného majetku

Služba, vďaka ktorej naši klienti môžu využívať výhody vlastníctva realít bez starostí a časovej záťaže, ktorú si nehnuteľnosti inak vyžadujú:

 • Komplexný facility management
 • Pomoc s prípravou, financovaním a správou developerských projektov
 • Zhodnotenie investičného zámeru
 • Pomoc pri kúpe a predaji nehnuteľností s investičným zámerom

WEM služby

Hypotekárne centrum

Aby sme zabezpečili ten najlepší servis pre našich klientov, spolupracujeme so všetkými hypotekárnymi bankami na Slovensku a pre našich klientov zabezpečujeme:

 • Analýzy hypotekárnych zmlúv a výber tých najvýhodnejších podmienok pri kúpe pozemkov alebo nehnuteľnosti
 • Zhodnotenie investičného zámeru
 • Sprievodné produkty potrebné pre realizáciu hypotéky: poistenie nehnuteľností, rizikové poistenie či sporenie, pre predčasné vyplatenie hypotéky

WEM služby

Concierge služby

Exkluzívna služba dostupná už aj pre našich klientov — osobný komorník otvára nové príležitosti a zážitky, šetrí množstvo času a umožňuje vychutnávať si možnosti vybudovaného majetku. Škála možných služieb je tu široká, medzi niektoré z nich patria:

 • Nákup a sprostredkovanie exkluzívnych áut a šperkov
 • Ochutnávky vzácnych vín
 • Rezervácie v prémiových reštauráciách
 • Zabezpečovanie výnimočných dovoleniek a ciest okolo sveta
 • Rezervácie netradičných miest na oddych alebo team building
 • Zabezpečovanie eventov pre našich klientov a ich rodiny či obchodných partnerov
 • Catering pre eventy a oslavy
 • Lístky na koncerty a kultúrne podujatia

WEM služby

Správa rodinného majetku

Dôležitá služba pre uchovanie, zveľaďovanie a odovzdanie vybudovaného rodinného bohatstva:

 • Komplexné právne zastrešenie
 • Analýza právnej štruktúry rodinného majetku
 • Analýza právnych zmlúv a vysporiadanie dedičských konaní
 • Bezproblémové prevody rodinného majetku

WEM služby

Rodinné nástupníctvo

Jedna zo služieb wealth managementu, ktorá časom získava na dôležitosti a naliehavosti:

 • Komplexné právne zastrešenie
 • Prevod rodinných podnikov a nehnuteľností
 • Krízový manažment
 • Poradenstvo a zabezpečenie externého manažmentu
 • Zadefinovanie právnej štruktúry a zabezpečenie relevantných zmluvných vzťahov

WEM služby

Emisie cenných papierov

Jedna z našich pokročilých služieb, v rámci ktorej ponúkame:

 • Komplexné zastrešenie emisie akcií alebo dlhopisov
 • Poradenstvo pri zabezpečovaní navyšovania kapitálu

Ako pracujeme

I. krok

Spoznať nášho klienta

Wealth Management je veľmi osobná služba, ktorá si v prvom rade vyžaduje skutočne poznať klientovu osobnú a rodinnú situáciu a rozumieť jeho plánom a ambíciám.

II. krok

Navrhnúť osobný plán

Na základe takého porozumenia následne zostavujeme konkrétny, personalizovaný plán tak, aby skutočne odrážal situáciu klienta a pomohol mu naplniť jeho ciele.

III. krok

Implementovať plán

Dôsledne vypracovaný plán potom uvádzame do života nákupom konkrétnych investičných riešení. V tomto okamihu začína majetok klienta pracovať.

IV. krok

Spravovať a zveľaďovať

Wealth Management znamená osobnú starostlivosť. Preto sa naši klienti môžu spoľahnúť, že na ich majetok dávame nepretržite pozor a robíme všetko pre to, aby narastal.

Čo si myslíme

Komentáre, analýzy, videá — prinášame vám praktický a použiteľný obsah pre lepšie finančné rozhodnutia a lepšie budovanie vášho bohatstva.

Začnite budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.