Voľná pozícia

Portfolio Manager

Náš prístup a naše výsledky sú to, čo vo finále mení životy našich klientov. Nakoľko tieto výsledky stoja na aktívnej správe našich exkluzívnych portfólií, rola Portfolio Managera je vo WEM-e kľúčová. Očakávame pri nej preto nielen špičkovú expertízu v samotnej náplni práce, ale tiež stotožnenie sa s naším prístupom a DNA.

Ak dokážete stelesniť toto spojenie zručností a hodnôt, ako Portfolio Manager budete úzko spolupracovať s Wealth Departmentom a vašou zodpovednosťou bude primárne:

 • Manažovanie aktuálnych portfólií a vytváranie nových s cieľom prekonávať benchmark a nadpriemerne zveľaďovať majetok našich klientov
 • Spolupracovanie s investičným teamom a identifikovanie nových investičných príležitostí
 • Poskytovanie kvalifikovaného poradenstva pre klientov Wealth Departmentu
 • Vytváranie nových nástrojov, reportov a analýz
 • Zabezpečovanie školení za účelom ďalšieho zlepšovania našich zručností a výsledkov

Požiadavky:

 • Preferovaný je titul z oblasti biznisu, financií, investovania alebo príbuznej oblasti
 • Minimálne 10 rokov skúseností v oblasti investovania, financií a consultingu
 • Predchádzajúce skúsenosti so spoluprácou s HNWI a UHNWI klientmi
 • Expertíza v oblasti investičných stratégií a risk managementu
 • Expertíza v oblasti vytvárania a spravovania portfólií, ohodnocovania spoločností a trhovej analýzy
 • Zručnosť v narábaní s Bloomberg Professional Terminal
 • Silný charakter a zdieľané hodnoty
Vyplňte prosím aj úvodný dotazník v ďalšej záložke.

Kontaktné údaje

Osobné predpoklady

Životopis