Voľná pozícia

Portfolio Manager

Náš prístup a naše výsledky sú to, čo vo finále mení životy našich klientov. Nakoľko tieto výsledky stoja na aktívnej správe našich exkluzívnych portfólií, rola Portfolio Managera je vo WEM kľúčová. Očakávame pri nej preto nielen špičkovú expertízu v samotnej náplni práce, ale tiež stotožnenie sa s naším prístupom a DNA.

Ak dokážete stelesniť toto spojenie zručností a hodnôt, ako Portfolio Manager budete úzko spolupracovať s Wealth Departmentom a vašou zodpovednosťou bude primárne:

 • Manažovanie aktuálnych portfólií a vytváranie nových s cieľom prekonávať benchmark a nadpriemerne zveľaďovať majetok našich klientov
 • Spolupracovanie s investičným teamom a identifikovanie nových investičných príležitostí
 • Poskytovanie kvalifikovaného poradenstva pre klientov Wealth Departmentu
 • Vytváranie nových nástrojov, reportov a analýz
 • Zabezpečovanie školení za účelom ďalšieho zlepšovania našich zručností a výsledkov

Požiadavky:

 • Preferovaný je titul z oblasti biznisu, financií, investovania alebo príbuznej oblasti
 • Minimálne 10 rokov skúseností v oblasti investovania, financií a consultingu
 • Predchádzajúce skúsenosti so spoluprácou s HNWI a UHNWI klientmi
 • Expertíza v oblasti investičných stratégií a risk managementu
 • Expertíza v oblasti vytvárania a spravovania portfólií, ohodnocovania spoločností a trhovej analýzy
 • Zručnosť v narábaní s Bloomberg Professional Terminal
 • Silný charakter a zdieľané hodnoty

Kontaktné údaje

Osobné predpoklady

Životopis