Svetoslav Shopov

EXPERT WEALTH MANAGER, MORTGAGE SPECIALIST

Svetoslav je členom teamu WEM Bulgaria už od roku 2016 a priniesol so sebou množstvo cenných skúseností z viacerých manažérskych pozícií v investičných a obchodných spoločnostiach. Ako Expert Wealth Manager a Mortgage Specialist sa sústredí na poskytovanie výnimočného servisu, aby tak naplnil potreby a ciele klientov WEM-u.

Svetoslav Shopov