WEM услуги

Wealth Advisory

Капитал до 50 000 евро

Тези услуги са в основана на wealth management и служат да изградят стабилно финансово състояние. На разположение са на всеки, който иска да подобри стандарта си на живот.

Основни услуги – Wealth advisory

  • Цялостен анализ на активите на клиента и тези на семейството му
  • Изготвяне на личен инвестиционен план
  • Оптимизация на инвестиции и финансови продукти
  • Екслузивни WEM портфолиа
  • Инвестиционни спестявания Save for Tomorrow

Допълнителни услуги Wealth Advisory