WEM услуги

Wealth Structuring

Капитал над 50 000 евро

Подбрани услуги за управление на състоянието покриват дори най-високите изисквания на нашите клиенти и изпълняват обещанието ни да предлагаме услуги на световно ниво.

Основни услуги – Wealth Structuring

  • Всички услуги включени в Wealth Advisory и Wealth Guide
  • Създаване на индивидуален инвестиционен план
  • Редовно представяне на нови инвестиционни възможности
  • Тактическо и стратегическо разпределяне на активите на клиента
    според индивидуалното им положение и нужди
  • Алтернативни инвестиции
  • Start-ups, venture capital