Alexander Chizganov

Portfolio Manager & Analyst

Александър специализира в тематичния инвестиционен мениджмънт и анализирането на глобалните финансови пазара, с фокус върху акциите. Той притежава широк набор от умения, които е придобил чрез дългогодишния си опит в инвестициите, анализирането и проучването на пазарите. Той се присъединява към екипа на WEM в началото на 2019 г. и става част от отдела Портфолио мениджмънт през 2020.

Alexander Chizganov