Alexander Chizganov

ЧАСТЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР HNWI / U & РАЗВИТИЕ НА ПРОДУКТИ

Първоначално е работил като инвестиционен консултант в Русия, където е предлагал управление на портфолиа и инвестиционни консултации за предприемачи и ръководен мениджмънт на големи компании. В WEM, като частен финансов мениджър, той е специализиран в изготвянето на балансирани MACS (стратеги и различни по вид активи) за богати клиенти, разработване на нови продукти и управление на проекти.

Alexander Chizganov