Barbora Ambrušová

ADMINISTRATION

С богатия си административен опит тя се присъедини към екипа на Wealth Effect Management и в момента отговаря за административната поддръжка на брокера на ценни книжа. Тя участва в безпроблемното функциониране на компанията и благодарение осигурява максимална удовлетвореност на клиентите.

Barbora Ambrušová