Amirali Khaleghi, CFA

Portfolio Manager & Investment Strategist

Той разшири капацитета на екипа на Wealth Effect Management с опита си от канадския пазар, където предоставяше инвестиционни консултации и се грижеше за нуждите на клиенти на HNWI и разработи финансови модели за прогнозиране на оборота и рентабилността на компаниите. Той предоставя първокласни услуги за грижи и wealth management за заможни клиенти.

Amirali Khaleghi, CFA