Eva Galbincová

CAO

Тя е използва опита си от дългогодишната си работа на управленски позиции във финансовия сектор и подкрепата и развитието на човешките ресурси в WEM като ръководител на администрацията. Тя осигурява цялостна подкрепа за общото функциониране на компанията – от създаване, рационализиране и координиране на процесите до ежедневни операции.

Eva Galbincová