Na čo je vlastne wealth management? Na celý život.

Pri budovaní bohatstva našich klientov nikdy nešlo o peniaze ako také. Išlo — a naďalej ide — o to, čo to bohatstvo prináša a umožňuje. Zabezpečená rodina, lepšia budúcnosť pre deti, viac možností a zároveň času na to, aby bolo možné prežiť hodnotný a zmysluplný život. 


Počas tých 15 rokov a pri viac ako 5000 klientoch sme opakovane videli, čo dokáže bohatstvo ľuďom priniesť, ako dokáže ovplyvniť ich životy. A čo je najdôležitejšie — videli sme, ako ich výsledky našej práce počas týchto životov sprevádzajú a ako sa menia ich potreby, ciele a možnosti. Pre toto všetko je pre nás budovanie bohatstva vzťah, úloha a záväzok na celý život. 

Naši klienti k nám prichádzajú v rozličných fázach a s rozdielnymi predstavami, ambíciami a možnosťami. Všetky sa však dajú zhrnúť do 4 hlavných oblastí wealth managementu:

  1. Budovanie bohatstva
  2. Zveľaďovanie bohatstva
  3. Jeho ochrana 
  4. A jeho odovzdanie 

Jednou z výsad našej práce a prístupu potom je, že klientov často vidíme postupne prechádzať týmito fázami a zároveň ich nimi sprevádzame. 


Je to fascinujúca cesta, ktorú máme príležitosť sledovať v jej rozličných podobách; je to niečo, čo nám každý deň pripomína náš prísľub posúvať sa stále ďalej a prinášať našim klientom čo najlepšie možné služby, produkty a hodnotu. 


Budovanie bohatstva je vždy veľmi osobná záležitosť. Pre klienta — aj pre nás. Čo to však znamená? Čo to “osobné” znamená naozaj? 


Znamená to prísť k našim klientom prebrať aktuálny stav ich portfólia a ďalšie plány, usadiť sa do obývačky ich bytu, na ktorý sme im kedysi pomáhali zabezpečiť financovanie, a spomenúť si, ako sme im pred časom pomáhali len položiť základy ich bohatstva
Ako si napríklad mohli ten byt dovoliť aj vďaka tomu, že u nás investovali do produktu, kde ich zbytočné poplatky (žiaľ, častá slovenská realita) nepripravili o pár rokov sporenia, ale kde naopak vďaka dobrému zhodnoteniu ich bohatstvo postupne narastalo. Ako sme im pomohli upratať financie a zostavili im jasný a použiteľný finančný plán, presne im na mieru.


A teraz tu s nimi sedíme, o nejaký čas neskôr, a bavíme sa už o úplne iných témach. Teraz už témou nie sú základy, ale zveľaďovanie bohatstva — a s ním sa mení aj fokus, možnosti a ďalšie ambície. Hovoríme s nimi o ich aktívne riadenom portfóliu, o nadštandardnom zhodnotení a o tom, ako dokázalo obohatiť ich život — či sú to nové možnosti vďaka concierge službám alebo jednoducho tá hlboká úľava prameniaca z toho, že vidia stav svojho majetku a vedia, čo to znamená — že majú zabezpečenú svoju budúcnosť, svoju rodinu; že sa na nás môžu obrátiť, keď potrebujú poradiť v právnych záležitostiach, či dokonca so správou rodinného majetku.


Vnímať wealth management ako osobnú záležitosť je aj toto — vidieť našim klientom do očí a vnímať, ako sa postupne transformuje ich vlastný postoj k bohatstvu a tomu, čo im prináša. Byť svedkom a asistentom v tom, ako postupne nechávajú svoje peniaze pracovať pre nich. 


Má to však aj ďalšie rozmanité podoby — napríklad stretnúť sa s klientom v jeho firme, pri ktorej sme mu pomáhali s valuáciou a ďalším škálovaním, napríklad vďaka akvizícii nových výrobných kapacít. Aktuálnou témou býva potom daňové a účtovné poradenstvo či správa nehnuteľného majetku, aby (aj) vďaka týmto službám mal náš klient možnosť venovať sa viac ostatným záležitostiam vo firme či svojej rodine. 


Znamená to tiež mnoho ďalších vecí — ocitnúť sa spolu s našimi klientmi na promócii ich syna či na svadbe ich dcéry; poznať po mene všetky ich deti a psov, stretnúť ich na niektorom z našich eventov či zdvihnúť hovor z neznámeho čísla a počuť predstavenie: “Martin P. mi hovoril, že sa mu staráte o peniaze, rád by som sa s vami stretol a porozprával” alebo počuť vety ako: “Tak vďaka tomuto budú mať moje deti na dobrú školu” počas toho, ako s klientom preberáme aktuálne výsledky jeho portfólia.
Znamená to však aj stretnúť sa s našimi klientmi, keď narastá inflácia či keď zúri pandémia Covid-19, ceny stúpajú a finančné trhy naopak klesajú, a v pokoji s nimi prebrať, ako sme na takúto situáciu pripravení a aké kroky sme podnikli, aby sme ochránili ich majetok. A opäť — vidieť tú úľavu na ich tvárach či dokonca prekvapenie, keď sa nám ich majetok podarí nielen ochrániť, ale v takejto situácii ho dokonca zhodnotiť a oni si vďaka tomu môžu uchovať kontinuitu svojho komfortu a možností, na ktoré boli zvyknutí. 


Znamená to vidieť na druhej strane stola otca s dcérou, ktorí sa začínajú pripravovať na medzigeneračné odovzdanie bohatstva a, uvedomujúc si závažnosť a dôležitosť tohto kroku, obracajú sa práve na nás.
Wealth management je — pre nás — vždy o konkrétnom človeku. Nedá sa tomu vyhnúť, každý deň takto vidíme dopad našej práce, jej význam a dôležitosť naprieč rokmi; to, ako sa prejavuje v reálnych životoch reálnych ľudí.


Takto totiž všetky čísla, grafy, percentá, prepady a zhodnotenia naberajú ľudskú tvár — takto sa menia na sny, túžby, ambície, zámery; menia sa na zabezpečenú budúcnosť, lepší dôchodok, pasívny príjem, viac času s rodinou, pokoj a bezpečie. Menia sa na životy ľudí. Na lepšie prežité životy ľudí. 
Vždy znovu je takto zjavné, aké obrovské privilégium to vlastne pre nás je, byť do takejto miery súčasťou života našich klientov, čo to znamená starať sa niekomu o peniaze a budovať a zveľaďovať jeho bohatstvo — a je tiež zjavné, že to správne merítko, prístup a zároveň skúška správnosti je práve v tom:

Že je to na celý život.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.