WEM služby

Wealth Advisory

s kapitálom do 50 000 EUR

Tieto služby tvoria základný kameň wealth managementu a slúžia na budovanie pevných základov bohatstva tak, aby mohlo slúžiť po celý život. Sú preto dostupné pre všetkých našich klientov.

Základné služby Wealth Advisory

  • Kompletná analýza osobného a rodinného majetku klienta
  • Príprava osobného investičného plánu
  • Optimalizácia investícií a finančných produktov
  • Exkluzívne WEM portfóliá
  • Investičné sporenie Save For Tomorrow

Doplnkové služby Wealth Advisory