WEM služby

Wealth Advisory

s kapitálom do 50 000 EUR

Tieto služby tvoria základný kameň wealth managementu a slúžia na budovanie pevných základov bohatstva. Sú dostupné pre všetkých, ktorí si chcú zabezpečiť hodnotný život.

Základné služby Wealth Advisory

  • Kompletná analýza osobného a rodinného majetku klienta
  • Príprava osobného investičného plánu
  • Optimalizácia investícií a finančných produktov
  • Exkluzívne WEM portfóliá
  • Investičné sporenie Save For Tomorrow