WEM služby

Wealth Guide

s kapitálom nad 50 000 EUR

Rozšírené služby wealth managementu sú určené pre náročnejších klientov, ktorí už začali aktívne budovať svoje bohatstvo alebo chcú zveľaďovať existujúci majetok.

Základné služby Wealth Guide

  • Všetky služby Wealth Advisory
  • Exkluzívne WEM portfóliá a ich investičná architektúra
  • Portfóliá WEM Investment Opportunities
  • Investičné stratégie a portfóliá pripravované na mieru
  • Komplexné sprevádzanie nastavením a zveľaďovaním majetku klienta