WEM služby

Poistné služby

Pre zabezpečenie budúcnosti sa staráme aj o pokrytie rôznych druhov rizík:

  • Rizikové poistenie
  • PZP
  • Zodpovednosť za škodu
  • Cestovné poistenie
  • Poistenie podnikateľov