Alexander Chizganov

Portfolio Manager & Analyst

Alexander sa špecializuje na tematický investičný manažment a analýzu globálnych finančných trhov so zameraním na triedu akciových aktív. Má široký súbor zručností z dlhoročných skúseností v oblasti investičného poradenstva a výskumu akcií. Do tímu WEM sa pripojil začiatkom roka 2019 a od roku 2020 je súčasťou nášho oddelenia riadenia portfólia.

Alexander Chizganov