Jozef Fujka

PORTFOLIO MANAGER

Skúsenosti z audítorskej spoločnosti a tiež z viacerých správcovských spoločností na Slovensku a v Českej republike pretransformoval do svojho aktuálneho pôsobenia ako Porfolio Manager. Vo WEM-e má preto na starosti tvorbu a udržiavanie portfólií, vyhľadávanie nových investičných príležitostí a periodické ohodnocovanie spoločností v našich portfóliách.

Jozef Fujka