Eva Galbincová

CAO

Roky pôsobenia na manažérskych pozíciách na finančnom trhu a skúsenosti s podporou a rozvojom ľudských zdrojov vo WEM-e zužitkovala ako Head of Administration. Zabezpečuje komplexnú podporu celkového fungovania spoločnosti, od nastavovania, zefektívňovania a koordinácie procesov až po každodennú operatívu.

Eva Galbincová