Norbert Gálik

CTO

Vďaka skúsenostiam z Polaris Finance SICAV p.l.c., Tatra banky a Poštovej banky, kde pracoval na tvorbe depozitných a banko-poistných produktov, sa vo WEM-e podieľa na investičných rozhodnutiach na klientských portfóliách a zodpovedá za procesy kontaktu s klientom, v ktorých jeho IT zručnosti zjednodušujú prácu, eliminujú chybovosť a zlepšujú servis pre klientov.

Norbert Gálik