Peter Štadler

CEO, PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Spoluzakladateľ finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti Efect Slovakia (2007), ktorú neskôr transformoval na Wealth Effect Management. Firmu dodnes vedie ako jej CEO a predseda predstavenstva a naďalej rozvíja jej víziu prinášať ľuďom špičkové služby wealth managementu po celý život, meniť tak životy ľudí a spolu s tým meniť finančný svet.

Peter Štadler