Jozef Fujka

PORTFOLIO MANAGER

Той трансформира своя опит от одиторска компания, както и от няколко управляващи дружества в Словакия и Чехия, в настоящата си позиция като портфолио мениджър. Следователно в WEM той отговаря за създаването и поддържането на портфолиа, намирането на нови възможности за инвестиции и периодичното оценяване на компаниите в нашите портфейли.

Jozef Fujka