Jozef Fujka

WEM Private fund Investment manager

С над 10 години опит в управлението на активи, Йозеф започва в WEM като портфолио мениджър, а в момента отговаря за управлението и администрацията на WEM Private Fund. През кариерата си е участвал в редица капиталово-интензивни проекти, като приватизацията на шведска селскостопанска компания от NASDAQ или bankruptcy management и последващото преструктуриране на най-големия разработчик на недвижими имоти в ОАЕ.

Jozef Fujka