Ivana Mičáková

Compliance Officer

Počas svojej doterajšej právnickej kariéry pôsobila v súkromnom aj neziskovom sektore. V praxi zohľadňuje a uplatňuje získané poznatky z európskej judikatúry.
So svojimi predchádzajúcimi skúsenosťami z oblasti práva a compliance vo WEM-e posilnila Compliance team a zabezpečuje komplexný compliance management.

Ivana Mičáková