Marián Slosjár

Compliance officer

Ako externý právny poradca spolupracuje so skupinou WEM už od jej založenia. V advokácii pôsobí od roku 2007, pričom od roku 2011 sa úzko venuje aj sektoru finančného trhu. Právne služby poskytuje nielen v oblasti právnej úpravy výkonu činnosti obchodníka s cennými papiermi a compliance managementu, ale tiež v oblasti finančného sprostredkovania.

Marián Slosjár