Tomáš Galbinec

LEGAL

V rámci svojej agendy sa venuje hlavne legislatíve finančného trhu, prioritne v oblasti výkonu činnosti obchodníka s cennými papiermi a finančného sprostredkovania. Pod skúseným vedením JUDr. Slosjára, ktorý vo Wealth Effect Managment pôsobí aj ako Compliance Officer, a v úzkej praktickej spolupráci s kolegami, sa vzdeláva a rozvíja aj v problematike compliance managmentu.

Tomáš Galbinec