Marek Hlavenka

Business Process Manager

Pred nástupom do WEM-u v roku 2021 zbieral cenné skúsenosti vo sfére sales managementu a marketingu. Vo Wealth Effect Management sa ujal funkcie asistenta CEO, kde uplatňuje svoje nadobudnuté znalosti a zručnosti a zabezpečuje plnenie administratívnych a podporných úloh.

Marek Hlavenka