Ivana Mičáková

Compliance Officer

През юридическата си кариера Ивана е работила както в частния сектор, така и в организации с нестопанска цел. В правната си практика тя използва познанията си по европейското право и понастоящем използва своя опит в областта, за да осигури цялостното изпълнение на законовите разпоредби като част от Compliance екипа на WEM.

Ivana Mičáková