Jozef Petráš

MARKETING

Първата му работа датира от Efect, от 2012 г. Впоследствие той се завръща в Wealth Effect Management като асистент на главения изпълнителен директор. Като човек, отговорен за маркетинга и PR, в момента той отговаря за надзора на изпълнението на маркетинговите дейности и всички проекти, свързани с разширяването на познаването марката на компанията.

Jozef Petráš