Tomáš Galbinec

Attorney Associate

В WEM той се фокусира основно върху правото, свързано с финансовите пазари, в частност с търговията с ценни книжа и финансово посредничесто. Под ръководството на опитния JUDr. Slosjár, който също е част от WEM като Compliance Officer, и в близост до останалите колеги в Wealth Effect Management, Tomáš придобива нови знания и ценен опит в сферата на Compliance management.

Tomáš Galbinec