Marián Slosjár

Compliance officer

Като външен правен съветник той кооперира с нас още от времето на Efect и в последствие с WEM. Той се занимава с право от 2007 г. и 2011 г. навлиза по-конкретно във финансовия сектор. Той е на позиция Compliance Officer в WEM и ни представлява като General Counsel за дейността ни като дилър на ценни книжа и финансов посредник.

Marián Slosjár