WEM služby

Rodinné nástupníctvo

Jedna zo služieb wealth managementu, ktorá uzatvára celoživotný cyklus starostlivosti o majetok a ktorá časom získava na dôležitosti a naliehavosti:

  • Komplexné právne zastrešenie
  • Prevod rodinných podnikov a nehnuteľností
  • Krízový manažment
  • Poradenstvo a zabezpečenie externého manažmentu
  • Zadefinovanie právnej štruktúry a zabezpečenie relevantných zmluvných vzťahov