Тематично Портфолио

WEM Opportunities: Artificial Intelligence *CLOSED*

Портфолиото WEM Opportunities: Artificial Intelligence предлага възможност за висока доходност чрез инвестиране в атрактивни актуални възможности.

Средногодишна доходност *

28,52 % p.a.

Обща доходност *

18,75 %

* Общата и средногодишната доходност съдържат данни за периода от 30. 3. 2018 до 20. 9. 2018r

Средна годишна доходност

Средната годишна доходност се изчислява като геометричната средна стойност на брутната възвращаемост за отделните години от инвестиционния период. Тази цифра отчита сложни лихвени проценти (т.е. реинвестиране на печалбата), както и възможни колебания на възвръщаемостта през инвестиционния период, поради което е подходяща за представяне на резултатите от портфейла.

Обща доходност

Общата доходност е действителна (брутна) стойност на възвръщаемостта на инвестицията през инвестиционния период. Тя отчита сложни лихви, капиталови печалби и дивиденти.

Бенчмарк

Бенчмаркът обикновено е индекс, спрямо който се сравняват резултатите на даден фонд или портфейл. Следователно бенчмарковете за отделните портфейли на WEM се различават в зависимост от техните спецификации, ниво на риск и географски фокус.
След като изберете бенчмарк от падащото меню, долната диаграма на представянето ще ви покаже алфата – положителната разлика на дадения портфейл на УЕМ спрямо избран бенчмарк за определен времеви диапазон.
Портфолио, което няма наличен бенчмарк ще има само една възможна опция за избор „НЯМА“

Бруто и Нето представяне

Брутното представяне представлява общата възвръщаемост на инвестицията преди такси, комисиони и данъци и включва сложна лихва, капиталови печалби и дивиденти. Нетното представяне е брутният резултат с начислени такси, комисиони и данъци.

Текущо представяне

Текущото представяне показва брутното представяне за избрания инвестиционен период.

Легенда на графиката

Легенда на графикатаГорната диаграма показва представянето на портфейла за избрания инвестиционен период. Долната диаграма показва представянето на портфейла от неговото създаване.
Можете също да видите и текущото представяне на графиката. Моля, обърнете внимание, че стойността на текущата доходност на графиките и общата доходност може да не съвпадат, тъй като общата доходност се изчислява въз основа на конкретен и предварително определен период.

С целева доходност от над 15% годишно и нашето професионално активно управление, WEM Opportunities: Artifical Intelligence има потенциала да увеличи значително активите на нашите клиенти и е подходящо за инвеститори, които са готови да приемат по-високото ниво на риск с перспектива за възможна висока възвръщаемост.

‘Oppotunities’ портфолиото вече не е активно за нови инвестиции

Инвестиционен стил Тематичен
Валута Евро
Риск 7; по-висок риск
Целева брутна доходност * > 15 % годишно
Инвестиционен хоризонт 1 годишно +
Оптимален депозит ** EUR 15,000

* Изчислено въз основа на исторически резултати преди приспадане на такси, комисиони и данъци.

Входяща такса 1 2% от всеки депозит
Такса за излизане -
Такса за преобразуване 0,24 %
Portfolio performance (p.a.) Такса управление 2 Success fee 3 Такса представяне 4
По-малко от 5 % 0,3 % - -
5 % до 7,5 % 0,3 % 12 % -
7,5 % до 10 % 0,3 % 18 % -
Повече от 10 % 0,3 % 24 % -

1. Входната такса е такса на трета страна и се изплаща изцяло на финансовия агент, който е посредник при сключването на Споразумението за управление на портфейла. WEM има право да начислява таксата.

2. Таксата за управление се начислява на тримесечие, като% от средната стойност на портфейла на клиента за даденото тримесечие. Таксата не включва такси на трети страни (напр. Такси на борсата, банкови такси и т.н.).

3. Таксата за връщане се начислява годишно или при продажбата на портфейла, като% от общата възвръщаемост на портфейла на клиента.

Свали детайлен преглед на нашите портфолиа

Интересува ли ви портфолиото WEM Opportunities: Artificial Intelligence *CLOSED*?

Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да ви изготвим персонализиран финансов план.