Vyvážené portfólio

WEM Balanced ETF

Riadené portfólio WEM Balanced ETF umožňuje prinášať klientom pravidelný výnos a pritom optimalizovať riziko investície prostredníctvom investovania do vybraných ETF fondov a zároveň investovaním do kvalitných štátnych, firemných a municipálnych dlhopisov.

Priemerné ročné zhodnotenie

10,57 % p.a.

Celkové zhodnotenie

82,77 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.

Vďaka svojmu zloženiu dosahuje WEM Balanced ETF výnosy porovnateľné s americkým akciovým benchmarkom S&P 500 pri podstatne nižšej volatilite.

WEM Balanced ETF je tak hodnotná voľba pre investorov, ktorí chcú zhodnocovať svoj majetok a zároveň prostredníctvom diverzifikácie minimalizovať svoje riziko.

Geografické zameranie USA / EÚ
Benchmark 0,6 x LEEGTREU + 0,4 x S&P 500
Rizikovosť 4, stredné riziko
Celková hrubá výkonnosť * > 5% p.a.
Investičný horizont 2 roky +
Optimálny vklad ** 30 000 EUR

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 10 000 EUR.

Výkonnosť portfólia

Zisk/strata Výkonnosť
2015 15,55%
2016 9,46%
2017 0,93%
2018 4,38%
2019 23,67%
2020 10,91 %

Zisk / strata za jednotlivé roky

Zisk / strata za jednotlivé roky Zisk Strata Spolu
Počet dní 854 706 1560
Percentuálny pomer 54,74 % 45,26 % 100,00 %
Priemer 0,54 % -0,56 % 0,04 %
Štandardná odchýlka 0,53 % 0,62 % 0,79 %
Najdlhšia sekvencia (dní) 13 8 13
Priemerná sekvencia (dní) 2,23 1,85 2,04
Vstupný poplatok 1 1 % z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
Menej ako 3 % 0,12% - -
3 % až 5 % 0,12% - -
5 % až 7,5 % 0,12% - -
Viac ako 7,5 % 0,12% - -

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadení portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

2. Poplatok za riadenie je účtovaný mesačne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný mesiac. Poplatok nezahŕňa poplatky tretích strán (napr. burzové poplatky, poplatky bánk, atď.).

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM Balanced ETF?

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.