Tematické portfólio

WEM Opportunities: Gaming

Riadené portfóliá WEM Opportunities ponúkajú možnosť vysokého zhodnotenia prostredníctvom investovania do atraktívnych trendových príležitostí.

Priemerné ročné zhodnotenie *

6,40 % p.a.

Celkové zhodnotenie *

42,15 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1.1.2018 do 31. 12. 2023

Priemerné ročné zhodnotenie

Priemerné ročné zhodnotenie je počítané ako geometrický priemer hrubých výnosov za jednotlivé roky investičného obdobia. Takýto údaj dobre zohľadňuje zložené úročnie (t.j. reinvestovanie výnosov portfólia) a tiež možné výkyvy výnosov počas rokov. Vo výsledku tak poskytuje dobrý obraz o výkonnosti portfólia.

Celkové zhodnotenie

Celkové zhodnotenie je skutočná miera (hrubého) výnosu investície za dané časové obdobie. Celkové zhodnotenie zahŕňa úroky, kapitálové výnosy a dividendy.

Benchmark

Benchmark je štandard, voci ktorému je meraná výkonnosť porovnateľného fondu či portfólia. Benchmarky pre jednotlivé WEM portfóliá sa preto líšia podľa svojho charakteru, rizikovosti a geografického zamerania.
Po výbere benchmarku sa zmení spodný graf výkonnosti a ukáže vám prehľad alfy — teda toho, ako dané portfólio počas zvoleného obdobia prekonávalo trh.
V prípade, že je pre vybrané protfólio dostupná iba možnosť “NONE”, dané portfólio benchmark nemá.

Hrubá a net výkonnosť

Hrubá výkonnosť sa počíta ako celkový výnos investície za dané časové obdobie pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením a zahŕňa úroky, kapitálové výnosy a dividendy.
Net výkonosť je hrubá výkonnosť očitená o poplatky, provízie a daň.

Aktuálna výkonnosť

Aktuálna výkonnosť ukazuje hrubú výkonnosť pre súčasné obdobie.

Legenda ku grafom

Horný graf zobrazuje výkonnosť portfólia pre vami zvolené časové obdobie. Dolný graf ukazuje výkonnosť portfólia od jeho založenia.
Na grafe tiež môžete vidieť aktuálnu výkonnosť. Tá sa nezhoduje s celkovým zhodnotením uvádzaným tu na stránke, nakoľko celkové zhodnotenie je uvádzané za konkrétne minulé obdobie.

Pri cieľovej výkonnosti viac ako 10% p.a. a našej profesionálnej aktívnej správe majú WEM Opportunities: Gaming potenciál významne zhodnocovať majetok našich klientov a sú vhodné pre investorov, ktorí vedia akceptovať ich vyššiu rizikovosť s výhľadom na možné nadpriemerné výnosy.

Investičný štýl Tematický
Referenčná mena EUR
Rizikovosť 7, vyššie riziko
Cieľová hrubá výkonnosť * > 10 % p.a.
Investičný horizont 3 roky +
Minimálny vklad 10 000 €

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

Vstupný poplatok 1 2 % z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
Menej ako 5 % 0,3 % - -
5 % až 7,5 % 0,3 % - 12 %
7,5 % až 10 % 0,3 % - 18 %
Viac ako 10 % 0,3 % - 24 %

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadení portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

2. Poplatok za riadenie je účtovaný kvartálne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný kvartál. Poplatok nezahŕňa poplatky tretích strán (napr. burzové poplatky, poplatky bánk, atď.).

4. Poplatok za výnos je účtovaný ročne alebo pri predaji portfólia, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia.

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM Opportunities: Gaming?

Spojte sa s nami a radi vám povieme, či je toto portfólio vhodné aj pre budovanie a zveľaďovanie vášho bohatstva.