Konzervatívne portfólio

WEM High Yield Bonds

Konzervatívne portfólio WEM High Yield Bonds klientom ponúka vyšší kupónový výnos prostredníctvom investovania do vybraného portfólia firemných dlhopisov.

Priemerné ročné zhodnotenie

3,05 % p.a.

Celkové zhodnotenie

19,76 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.

WEM High Yield Bonds je vhodné portfólio pre investorov, ktorí hľadajú stabilný výnos, a pritom lepšie zhodnotenie ako v prípade investovania do konzervatívnych dlhopisov.

Geografické zameranie USA / EÚ
Diverzifikácia Viac ako 250 spoločností
Rizikovosť 5, stredné riziko
Celková hrubá výkonnosť * >4% p.a.
Investičný horizont 4 roky +
Optimálny vklad ** 30 000 EUR

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 10 000 EUR.

Výkonnosť portfólia

Zisk/strata Výkonnosť
2015 -1,06 %
2016 7,96 %
2017 4,81 %
2018 -3,58 %
2019 9,69 %
2020 1,15 %

Zisk / strata za jednotlivé roky

Zisk / strata za jednotlivé roky Zisk Strata Spolu
Počet dní 897 664 1561
Percentuálny pomer 57,46 % 42,54 % 100,00 %
Priemer 0,20 % -0,24 % 0,01 %
Štandardná odchýlka 0,35 % 0,50 % 0,47 %
Najdlhšia sekvencia (dní) 13 10 13
Priemerná sekvencia (dní) 2,48 1,84 2,16
Vstupný poplatok 1 1 % z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
- 0,06 % - -

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie

2. Zmluvy o riadené portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM High Yield Bonds?

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.