Dynamické portfólio

WEM Equity Global

Riadené portfólio WEM Equity Global umožňuje prinášať klientom nadpriemerné výnosy prostredníctvom investovania na globálnom akciovom trhu.

Priemerné ročné zhodnotenie

32,76 % p.a.

Celkové zhodnotenie

447,49 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.

Vďaka starostlivému výberu akcií v portfóliu a profesionálnej aktívnej správe má portfólio WEM Equity Global potenciál významne prekonávať benchmark — priemerné zhodnotenie za posledných 6 rokov je 32,76% p.a. a celkový 6-ročný výnos je až 447,49%.

WEM Equity Global je dynamické portfólio vhodné pre investorov, ktorí sú ochotní akceptovať riziko s ohľadom na možnosť atraktívneho nadpriemerného výnosu.

Geografické zameranie Globálne
Benchmark MSCI World
Rizikovosť 7, vyššie riziko
Celková hrubá výkonnosť * > 10 % p.a.
Investičný horizont 5 rokov +
Optimálny vklad ** 30 000 EUR

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 10 000 EUR.

Výkonnosť portfólia

Zisk/strata Výkonnosť
2015 22,57%
2016 24,79%
2017 57,84%
2018 1,02%
2019 53,35%
2020 46,38 %

Zisk / strata za jednotlivé roky

Zisk / strata za jednotlivé roky Zisk Strata Spolu
Počet dní 931 630 1561
Percentuálny pomer 59,64 % 40,36 % 100,00 %
Priemer 0,78 % -0,86 % 0,12 %
Štandardná odchýlka 0,82 % 1,00 % 1,21 %
Najdlhšia sekvencia (dní) 14 8 14
Priemerná sekvencia (dní) 2,44 1,65 2,05
Vstupný poplatok 1 2 % z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
Menej ako 10% 0,24% - -
10 % až 12,5 % 0,24% 5,4% 10,2%
12,5 % až 15 % 0,24% 10,2% 10,2%
Viac ako 15 % 0,24% 15% 10,2%

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadení portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

2. Poplatok za riadenie je účtovaný mesačne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný mesiac. Poplatok nezahŕňa poplatky tretích strán (napr. burzové poplatky, poplatky bánk, atď.).

3. Poplatok za výkonnosť je účtovaný kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z kladného rozdielu medzi výnosom klientskeho portfólia a dohodnutým benchmarkom. Pri výnose na hranici intervalov sa aplikuje nižšia zo sadzieb.

4. Poplatok za výnos je účtovaný kvartálne alebo pri predaji portfólia, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia. Pri výnose na hranici intervalov sa aplikuje nižšia zo sadzieb.

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM Equity Global?

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.