Konzervatívne portfólio

WEM Safe Haven

Konzervatívne portfólio WEM Safe Haven umožňuje diverzifikovať a ochraňovať investície klientov prostredníctvom investovania do stabilných aktív.

Priemerné ročné zhodnotenie

4,84 % p.a.

Celkové zhodnotenie

34,10 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.

WEM Safe Haven je preto vďaka nízkemu riziku vhodné portfólio pre opatrných investorov alebo ako doplnok celkovej investičnej stratégie a pomáha uchovávať hodnotu investície aj v časoch zvýšenej volatility a turbulencií na akciových trhoch.

Geografické zameranie Globálne
Referenčná mena Eur
Rizikovosť 3, nižšie riziko
Celková hrubá výkonnosť * > 2 % p.a.*
Investičný horizont 2 roky +
Optimálny vklad ** 15 000 EUR*

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

** Optimálna výška investície je interne stanovená hodnota postačujúca na efektívne zainvestovanie vkladu. Minimálna výška investície je 5 000 EUR.

Vstupný poplatok 1 1 % z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
- 0,06 % - -

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie

2. Zmluvy o riadené portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM Safe Haven?

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.