Tematické portfólio

WEM Investment Opportunities – Oil

Riadené portfóliá WEM Investment Opportunities ponúkajú možnosť vysokého zhodnotenia prostredníctvom investovania do atraktívnych trendových príležitostí.

Priemerné ročné zhodnotenie

31,87 % p.a.

Celkové zhodnotenie

30,09 %

* Celkové zhodnotenie a priemerné ročné zhodnotenie predstavuje údaje za obdobie od 31.7.2020 do 13.7.2021

Pri cieľovej výkonnosti viac ako 15% p.a. a našej profesionálnej aktívnej správe majú WEM Investment Opportunities potenciál významne zhodnocovať majetok našich klientov a sú vhodné pre investorov, ktorí vedia akceptovať ich vyššiu rizikovosť s výhľadom na možné nadpriemerné výnosy.

Investičný štýl Tematický
Referenčná mena EUR
Rizikovosť 7, vyššie riziko
Celková hrubá výkonnosť * > 15 % p.a.
Investičný horizont 1 rok +

* Počítané na základe historickej výkonnosti pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením.

Vstupný poplatok 1 2 % z každého vkladu
Výstupný poplatok -
Poplatok za konverziu 0,24 %
Výnos portfólia (p.a.) Poplatok za riadenie 2 Poplatok za výkonnosť 3 Poplatok za výnos 4
Menej ako 5% 0,3% - -
5 % až 7,5 % 0,3% 12 % -
7,5 % až 10 % 0,3% 18 % -
Viac ako 10 % 0,3% 24 % -

1. Vstupný poplatok je poplatkom tretej strany a je v plnej výške vyplácaný finančnému agentovi, ktorý sprostredkoval uzatvorenie Zmluvy o riadení portfólia. WEM je oprávnená poplatok zúčtovať.

2. Poplatok za riadenie je účtovaný kvartálne, ako % z priemernej hodnoty klientskeho portfólia za daný kvartál. Poplatok nezahŕňa poplatky tretích strán (napr. burzové poplatky, poplatky bánk, atď.).

3. Poplatok za výnos je účtovaný ročne alebo pri predaji portfólia, ako % z celkového výnosu klientskeho portfólia.

Stiahnite si prehľad našich portfólií

Zaujalo vás portfólio WEM Investment Opportunities – Oil?

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.