Кога рефинансирането на ипотека има смисъл?

Една от най-честите причини за рефинансиране на ипотечен кредит е постигането на по-нисък лихвен процент. Ако това обаче изисква увеличаване на периода на ипотеката, наистина трябва да се замислите дали изборът ви е правилен.

Преди да се фокусираме върху предимствата и недостатъците на рефинансирането е необходимо си припомним защо го правим. Рефинансирането на ипотека означава, че вместо настоящия кредит, се търси нов, който да е с по-добри условия. Най-често това се прави, за да се оптимизират задълженията. Клиентите често преместват задълженията си от една банка в друга с цел наистина да получат по-добри условия. Въпреки че едно финансиране може да изглежда лесно и полезно на пръв поглед, не винаги е в полза на клиента.

Кога се рефинансира кредит

Клиентите най-често предприемат действието да рефинансират задълженията си, за да намалят лихвения процент. Логично е, колкото по-ниска е лихвата, толкова по-малко пари да върнете.

Ако обаче при понижаване на лихвата от вас се изисква да увеличите срока на кредита, наистина трябва да се замислите сериозно. По-ниската месечна вноска често е за сметка на удължаване на периода и в крайна сметка може да се окаже, че трябва да платите повече лихви за целия период на кредита.

На практика подобни грешки се допускат най-често при рефинансиране на потребителски кредити. Когато клиентите рефинансират ипотека, са много по-внимателни да не удължат периода на кредита. Кредитополучателите с фиксирана лихва през първите години обикновено се замислят за рефинансиране след изтичането на периода, в който лихвата е фиксирана.

Обмислете рефинансиране, ако искате да изплатите ипотеката си възможно най-скоро. По този начин бихте могли да си спестите пари и в също да изплатите задълженията си по-рано.

Частичните предсрочни погасявания също са ефективни за спестяване на време и пари при погасяването на един кредит. Таксите за предсрочно погасяване обикновено за ипотечните кредити са само през първата година, но винаги питайте банката дали има такси за предсрочно погасяване и какви са те още преди да подпишете договора си.

Друг начин да съкратите срока на изплащане е като инвестирате. Това означава вместо да надплащате да инвестирате тези пари – например във борсово търгувани или взаимни фондове. При избиране на правилна стратегия може да имате добра доходност и да използвате инвестираните пари заедно с натрупаната печалба, за да изплатите остатъка от кредита.

Във връзка с рефинансирането ви съветваме да обърнете внимание и на текущите такси по настоящия и бъдещия кредит. Банките може да имат и други такси като например за предоговаряне на задълженията  или промяна на лихвата по време на фиксирания период.

Кога не си струва

Когато се рефинансира заем, обикновено се говори само за ползите. Много малко внимание се обръща на това защо едно рефинансиране може и да не е изгодно.

Както споменахме по-рано, целта на рефинансирането е да ви спести пари. Предполага се, че това трябва да се случи, когато новият кредит е с по-ниска лихва. Повечето клиенти не го осъзнават, но това, че лихвеният процент на новия кредит е по-нисък, не означава задължително, че е по-изгоден. Ако периодът бъде увеличен, можете да върнете същата сума като в стария кредит или дори по-голяма. Намаляването на вноската при рефинансиране изглежда примамливо, затова бъдете внимателни.

Разбира се, подобна алтернатива е подходяща за клиенти с по-нисък доход. Въпреки това, за да могат да се отърват от задълженията и да не са затънали в дългове до края на живота си, със сигурност трябва да започнат да спестяват ефективно.

Само калкулация, която взима предвид лихвения процент, периода на изплащане и всички други фактори, ще ви даде реална представа за ползите от рефинансирането.

Ако не сте сигурни, че можете да направите сами подобна изчисления, или нямате достатъчно време да събирате оферти от банките и след това да ги анализирате, свържете се с нас. Нашите кредитни специалисти ще ви помогнат при намирането и избирането на правилната за вас оферта.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.