Подобрете управлението на активите си и намерете време за това, което наистина Ви интересува

Доверяването на професионалисти и използването на комплексни услуги за Wealth Management е един от най-добрите начини да увеличите състоянието си.

Wealth Management означава отлични резултати и повече време.

Резултати под формата на увеличени активи и повече време за Вас, за да се насладите на живота и възможностите, с които финансите Ви допринасят.

WEM Портфолиа

Ние предлагаме на нашите клиенти широк спектър от портфолиа, които удовлетворяват всички нужди – от динамични портфолиа с потенциал за бърз и силен растеж до консервативни портфолиа, които поддържат стойността на активите Ви стабилна.

Порфолио Категория Обща доходност * Средногодишна доходност *
WEM Equity Global Динамично Портфолио 553,31 %
21,84 % Детайл
WEM Equity US Динамично Портфолио 532,50 %
21,43 % Детайл
WEM Balanced Балансирано Портфолио 210,01 %
12,65 % Детайл
WEM Balanced ETF Балансирано Портфолио 153,19 %
10,27 % Детайл
WEM High Yield Bonds Консервативно портфолио 43,07 %
4,06 % Детайл
WEM Investment Grade Bonds Консервативно портфолио 37,56 %
3,61 % Детайл
WEM Safe Heaven Консервативно портфолио 34,92 %
4,37 % Детайл
WEM SFT – Dynamic Инвестиционни спестявания 396,02 %
11,68 % Детайл
WEM SFT – Balanced Инвестиционни спестявания 129,38 %
5,89 % Детайл
WEM SFT – Conservative Инвестиционни спестявания 28,45 %
1,74 % Детайл
WEM Opportunities: Gaming Тематично Портфолио 42,15 %
6,40 % Детайл
WEM Opportunities: Emerging Markets Тематично Портфолио 171,14 %
13,28 % Детайл
WEM Opportunities: Oil *CLOSED* Тематично Портфолио 45,32 %
44,58 % Детайл
WEM Opportunities: Payments Ecosystem *CLOSED* Тематично Портфолио 54,78 %
41,86 % Детайл
WEM Opportunities: Artificial Intelligence *CLOSED* Тематично Портфолио 18,75 %
28,52 % Детайл

Ние можем да Ви помогнем да увеличите финансовото си състояние

 

Вече повече от 16 години ние помагаме на клиентите ни да подсигурят бъдещето си, да постигнат финансовите си цели и да живеят пълноценен живот.

Това е нашата цел. Затова сме тук.

Peter Štadler podpis

Peter Štadler

CEO, Founder

WEM услуги

Бизнес консултиране

Още една от нашите услуги, която не помага само при изграждането на състояние, но също така спестява разходи и време и може да бъде полезнa за преодоляване на кризи:

 • Сигурност в кризисни ситуации
 • Оптимизации за максимизиране на бъдещи приходи
 • Уреждане на вътрешни процеси
 • Консултация и помощ за стратегически решения

WEM услуги

Wealth Structuring

Капитал над 50 000 евро

Подбрани услуги за управление на състоянието покриват дори най-високите изисквания на нашите клиенти и изпълняват обещанието ни да предлагаме услуги на световно ниво.

Основни услуги – Wealth Structuring

 • Всички услуги включени в Wealth Advisory и Wealth Guide
 • Създаване на индивидуален инвестиционен план
 • Редовно представяне на нови инвестиционни възможности
 • Тактическо и стратегическо разпределяне на активите на клиента
  според индивидуалното им положение и нужди
 • Алтернативни инвестиции
 • Start-ups, venture capital

WEM услуги

Wealth Guide

Капитал над 50 000 евро

Ексклузивният Wealth Management е създаден за по-взискателните клиенти, които са започнали активно да градят финансовото си състояние или които искат да подобрят наличните си активи.

Основни услуги – Wealth Guide

 • Всички услуги включени в Wealth Advisory
 • Ексклузивни WEM портфолиа със собствена инвестиционна архитектура
 • WEM Investment Opportunities портфолиа
 • Персонализирани инвестиционни стратегии и портфолиа
 • Практични съвети за клиента при оптимизиране на активите му

WEM услуги

Wealth Advisory

Капитал до 50 000 евро

Тези услуги са в основата на управлението на личните финанси и служат да изградят стабилно финансово състояние. На разположение са на всеки, който иска да подобри стандарта си на живот.

Основни услуги – Wealth advisory

 • Цялостен анализ на активите на клиента и тези на семейството му
 • Изготвяне на личен инвестиционен план
 • Оптимизация на инвестиции и финансови продукти
 • Екслузивни WEM портфолиа
 • Инвестиционни спестявания Save for Tomorrow

Допълнителни услуги Wealth Advisory

WEM услуги

Правни услуги

Важен компонент на услугите за управление на личните финанси, който прави живота на нашите клиенти много по-лесен. Предлагаме анализ и консултиране за широк спектър договорни отношения.

 • Създаване на договорени условия за съсобственост
 • Договорно покритие за прехвърляне на активи
 • Консултации при писане на завещания
 • Проверка и оптимизация на фирмени договори и договорни отношения
 • Други правни услуги според конкретни нужди — не се колебайте да се свържете с нас.

Ние ще намерим най-доброто решение за Вас с подкрепата на нашите партньори

WEM услуги

Данъчни и счетоводни услуги

Ние също предлагаме комплексни консултации както за физически, така и за юридически лица:

 • Консултация за семейни наследници
 • Одити и оптимизация на семейни активи
 • Подготовка на годишни финансови отчети
 • Оптимизиране и създаване на фирмената структура
 • Създаване на холдинг
 • Създаване на фондове

WEM услуги

Оценка, покупка и продажба на фирми

Иновативен тип бизнес консултации, при който необходимостта от надежден партньор става все по-важна:

 • Анализи и оценки на компаниите преди покупка
 • Правно съдействие при продажба или покупка на компании
 • Независими отзиви и ценови оферти
 • Консултации относно стратегически планове
 • Максимизиране стойността на бъдещи инвестиционни проекти
 • Сливания и придобивания

WEM услуги

Управление на недвижимото имущество

Услуга, която дава възможност на нашите клиенти да се възползват от предимствата на собствеността върху недвижимите си имоти без притеснения и затруднения с времето, които обикновено са свързани с недвижими имоти:

 • Комплексно управление на съоръжения
 • Съдействие при подготовката, финансирането и управлението на проекти за развитие
 • Експертна оценка на инвестиционни планове
 • Съдействие при покупка и продажба на недвижими имоти с инвестиционен план

WEM услуги

Ипотечни и застрахователни услуги

За да предоставим най-доброто обслужване на нашите клиенти, ние си сътрудничим с всички търговски банки в България и предоставяме на нашите клиенти:

 • Анализ на ипотечните споразумения и подбор на най-изгодните условия при покупка на земя или недвижим имот.
 • Оценка на инвестиционни планове
 • Придружаващи продукти, необходими за реализиране на ипотека: застраховка на недвижими имоти, застраховка на даден риск или спестявания за предсрочно изплащане на ипотека

WEM услуги

Консиерж

Ексклузивна услуга, вече достъпна за нашите клиенти – личният консиерж отваря нови възможности и преживявания, спестява много време и Ви позволява да се насладите на преимуществата, предоставени от придобитото Ви богатство. Обхватът на възможните услуги е широк, някои от които включват:

 • Покупка и посредничество на ексклузивни автомобили и бижута
 • Дегустация на редки вина
 • Резервации в първокласни ресторанти
 • Предоставяне на уникални екскурзии по света
 • Резервации в нестандартни места за отдих или тийм-билдинг
 • Осигуряване на събития за нашите клиенти и техните семейства, клиенти или бизнес партньори
 • Кетъринг за събития и празници
 • Билети за концерти и културни мероприятия

WEM услуги

Семеен асет мениджмънт

Важна услуга за запазване, подобряване и предаване на придобитото семейно богатство:

 • Подробна правна помощ
 • Анализ на правната структура на семейните активи
 • Анализ на правните договори и уреждане на наследствените процедури
 • Безпроблемно прехвърляне на семейни активи

WEM услуги

Семейно наследство

Една от услугите за Wealth Management, която става по-важна и спешна с времето:

 • Подробна правна помощ
 • Прехвърляне на семеен бизнес и недвижимо имущество
 • Управление при криза
 • Консултации и осигуряване на външно управление
 • Определяне на правната структура и сигурност за съответните договорни отношения

WEM услуги

Издаване на ценни книжа

Една от уникалните ни услуги, която включва:

 • Цялостна помощ за издаване на акции или облигации
 • Консултации за набиране на капитал

Как работим

1-ва стъпка

Опознаване на клиента

Управлението на личните финанси е индивидуална услуга, която първо изисква истинско опознаване на личното и семейното положение на клиента и разбиране на техните планове и амбиции.

2-ра стъпка

Създаване на личен план

След като вече познаваме клиента, съставяме устойчив и персонализиран план, който е съобразен с реалната ситуация на клиента и му помагаме да изпълни целите си.

3-та стъпка

Прилагане на финансовия план

След това изпълняваме добре разработения план, като закупуваме специфични инвестиционни решения. Това е моментът, в който активите на клиента започват да работят.

4-та стъпка

Управление и подобряване

Wealth Management означава лична грижа. Ето защо нашите клиенти могат да разчитат на нас винаги да следим активите им и да правим всичко необходимо, за да ги увеличим.

Започнете да градите и да подобрявате финансовото си състояние

Свържете се с нас – за нас ще бъде чест да изготвим индивидуален план за Вас за това как може да надградите активите си и да живеете пълноценен живот