Budujeme, zveľaďujeme a ochraňujeme vaše bohatstvo. Po celý život.

Čo robíme

Veríme, že bohatstvo pomáha prežiť hodnotný a naplnený život. Preto ho našim klientom pomáhame budovať, zveľaďovať a ochraňovať — po celý život.

Wealth Management

Pre jednotlivcov a rodiny:
Budovanie, správa, zveľaďovanie a odovzdanie majetku

Wealth management pokrýva všetko potrebné pre správu bohatstva
počas celého života — investičné plány na mieru, širokú škálu portfólií
a tiež správu nehnuteľností, plánovanie dedičstva a ďalšie komplexné služby.

Chcem zistiť viac

WEM Asset Services

Pre externých správcov majetku, inštitucionálnych partnerov, finančných sprostredkovateľov, firmy a finančných profesionálov:
Komplexné služby a licenčné zastrešenie obchodníka s cennými papiermi a portfolio managementu.

Asset services zahŕňajú škálu služieb od nákupu investičných riešení cez vytváranie portfólií a investičných stratégií na mieru až po zamestnanecké programy a investičné fondy pre univerzity.

Chcem zistiť viac

Pomôžeme vám budovať, zveľaďovať a ochraňovať vaše bohatstvo

Už viac ako 16 rokov pomáhame našim klientom zabezpečiť si budúcnosť,
naplniť finančné ciele a prežiť vďaka tomu hodnotný život.

To je náš cieľ. To je dôvod, prečo sme tu.

Aby sme vám pomohli starať sa o vaše bohatstvo od jeho úvodného budovania, cez jeho ďalšie zveľaďovanie a priebežnú ochranu až po jeho odovzdanie.
Po celý život.

Peter Štadler podpis

Peter Štadler

CEO, Founder

16+ rokov v biznise

Vlastný portfolio management

Vlastná IT infraštruktúra

Regulácia Národnou bankou Slovenska

Budovanie bohatstva

ČO: Položte pevné základy vášho budúceho bohatstva

‍AKO: Výnosné investičné produkty bez zbytočných poplatkov

VÝSLEDOK: Zabezpečená budúcnosť a možnosť
ďalej zveľaďovať svoje bohatstvo

Zveľaďovanie bohatstva

ČO: Ďalej zveľaďujte existujúce bohatstvo

AKO: Aktívna správa pre významne nadštandardné zhodnotenie, na mieru zostavený investičný plán

VÝSLEDOK: Možnosti, ktoré bohatstvo prináša —
a čas, aby ste si ich mohli vychutnať

Ochrana bohatstva

ČO: Ochráňte svoje bohatstvo

AKO: Stabilné portfóliá pre ochranu majetku, poradenstvo a právne služby

VÝSLEDOK: Udržanie vášho štandardu a možností

Odovzdanie bohatstva

ČO: Odovzdajte bohatstvo tak, aby slúžilo a pracovalo naďalej

AKO: Dlhodobá a komplexná príprava, poradenstvo a služby pri prevode majetku a nástupníctve

VÝSLEDOK: Zabezpečené bohatstvo pre ďalšiu generáciu

Začnite aj vy

Napíšte nám — radi pre vás pripravíme váš osobný plán, ako môžete budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo. Po celý život.