Използвайте най-добрите услуги, изградете финансовото състояние на своите клиенти и служители

Използването на Asset Services е ефективен начин да създадете голяма допълнителна стойност за вашите клиенти или служители.

Asset services предлага изключителни резултати и отваря нови възможности за това как да увеличите активите, да намерите ефективни инвестиционни решения, да се грижите за служителите си или да финансирате работата на организацията си.

WEM Asset Services предоставя на външни асет мениджъри възможност да разширят своята дейност и да предоставят на клиентите си висококачествени и изгодни възможности за инвестиции, които дават резултати над средните и помагат за изграждането на финансово състояние в дългосрочен план.

Предлагани услуги:
 • Индивидуални портфолиа
 • Цялостно предоставяне на брокерски услуги за ценни книжа:
  лиценз на търговец на ценни книжа, правен, административен, професионален и технически опит
 • Покупка на избрани ETF фондове
 • Покупка на ексклузивни WEM инвестиционни решения

WEM Asset Services за компании и организации спомага за финансирането на техните операции чрез специално създадени портфолиа и инвестиционни фондове, а също така помага на компаниите да привлекат и задържат най-добрите кандидати и да им предоставят наистина първокласнa грижa чрез програмите за WEM Club и WEM Club +.

Предлагани услуги
 • Поръчкови портфолиа
 • Създаване на инвестиционни фондове за университети и организации с нестопанска цел
 • Управление на свободния капитал на фирми
 • WEM Club и WEM Club + програми за служителите

Асет мениджъри, инвестиционните компании и инвестиционните професионалисти могат да използват WEM Asset Services, за да разширят обхвата си от инвестиционни решения, като включат съществуващите портфейли на WEM, постигащи резултати над средните или да се възползват от специално разработени тематични възможности за инвестиции.

Предлагани услуги:
 • Покупка на ексклузивни WEM инвестиционни решения
 • Покупка на избрани ETF фондове
 • Индивидуални портфолиа

Както за индивидуални, така и за второстепени финансови посредници, WEM Asset Services отваря възможности за допълване на гамата от инвестиционни решения, предлагани на техните клиенти, със съществуващи инвестиционни решения за WEM или също така с индивидуални инвестиционни стратегии и портфейли, направени за тях.

Предлагани услуги:
 • Покупка на ексклузивни WEM инвестиционни решения
 • Покупка на избрани ETF фондове
 • Подбрани портфолиа

Програми за служители

Изключителната грижа за служителите се превръща във все по-важно конкурентно предимство, тъй като спомага за привличането и задържането на най-добрите кадри на пазара. Това от своя страна оказва значително влияние върху производителността и рентабилността на компанията.WEM предлага програми за служителите в 2 категории:
WEM Club е създаден за служители, които ще получат изключителни възможности и изгодни условия за създаване и увеличаване на своето финансово състояние. Това ще даде на служителите привлекателна и дългосрочна възможност как да осигурят по-добро и пълноценно бъдеще благодарение на своите работодатели.

Свържете се с нас

WEM Club + е създаден за най-добрите мениджъри в компаниите и позволява използването на личната услуга за личен консиерж, инвестиционни спестявания, както и ексклузивни портфолиа за инвестиции в WEM и други инвестиционни възможности при изгодни условия. Благодарение на тази програма ръководството ще има възможността да се възползва от предимствата на wealth management на световно ниво.

Свържете се с нас

Започнете да изграждате и да развивате финансовото си състояние

Свържете се с нас – за нас ще бъде чест да изготвим индивидуален план за Вас за това как може да надградите активите си и да живеете пълноценен живот