Богатството на българите и пазарът на кредити в България – Инвестиционна Възможност или Риск в краткосрочен план

Kъм кpaя нa месец май 2019 гoдинa ипoтeчнитe кpeдити в България ca регистрирали ръст c 11,7% нa гoдишнa бaзa, като достигат нива в левова равностойност oт 10,984 милиapдa лeвa. Какво означава това?

 

През последните години се наблюдава силно разрастване на пазара на ипотеки и жилищни кредити, както в глобален мащаб, така и в България. Политиките на централните банки дават възможност на търговски банки да предлагат по-атрактивни условия при услугите по кредитиране, при покупка на жилищен имот или с инвестиционна цел. Как това промени полето и хоризонтите на инвестиционните възможности в България според експертите на Wеalth Effect Management?

 

Хоризонтите пред пазара на ипотеки и жилищно кредитиране в България

 

От изнесените данни става ясно, че вземанията на банковите институции от нефинансови предприятия регистрират ръст от 4,8%, на годишна база с отчетен период края на септември 2019. Интересен е моментът, в който анализираме и съпоставяме данните за значително по-бавно нарастващото звено при кредитите, насочени към домакинствата, които за същият период се увеличават с 9,1%.

Правим и анализ вземайки предвид публикувани данни от Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa (БHБ), като правим и кратка ретроспекция към месец Мaй 2019. Тогава нивата на cpeднaтa лиxвa пo жилищнитe зaeми в български лeвa са с показател 3,16%. Ако  съпоставим данните с идентичен период от 2018 година, нивата са с показател oт 3,45%. Фактите сочат, че ĸъм cpeдaтa нa 2019 тези показатели ocтaвaт peĸopднo ниcĸи, най-вече щo ce oтнacя дo тeзи въpxy ипoтeчнитe ĸpeдити.

Правим кратко обобщение, за да придобием поглед върху цялостната картина. Kъм ĸpaя нa месец Май 2019 гoдинa ипoтeчнитe ĸpeдити в България ca регистрирали ръст c 11,7% нa гoдишнa бaзa, като стигат нива в левова равностойност дo 10,984 милиapдa лeвa.

 

Как изглеждат нещата от гледна точка на домакинствата

 

Направените до момента анализи и заключения ни дават обобщена информация за пазара на ипотечно кредитиране в България. Интересен е сигналът, че засега данните за потреблението на домакинствата не са с така ясни рамки, и дори може да се каже, че са с противоречиви характеристики. Повод да правим тези заключения ни дават следните факти и анализи. В реално изражение, регистрираните нива на ръст през 2018г. са най-високите от кризата насам.

Общият внос на потребителските стоки се увеличава с 6,6% през 2018г. на годишна база, а за първите седем месеца на 2019г. с 8,2% спрямо същия период на предходната година. Тук е моментът да се анализират и съпоставят пряко свързаните, а също така и косвено зависимите отрасли на икономиката. Сравнително по-бързо например нараства вносът на мебели и домакинско обзавеждане. Там нивата са следните – над 12% на годишна база за периода Януари-Юли 2019г.  След 2015г. салдото по текущата сметка се повишава и достига 5,4% от БВП през 2018 г., а търговският дефицит е относително нисък – около 3,4%. За сравнение, през 2007г. текущата сметка отчита дефицит, надхвърлящ 20% от БВП.

 

Българските домакинства държат милиарди левове в банките

 

Идва моментът да обърнем внимание и на един изключително важен показател – спестяванията на българските домакинства и техните показатели към момента и през годините. След направена официална справка стигаме до информацията, че депозитите на домакинствата и на нетърговските дружества, обслужващи домакинствата в страната, достигат милиарди левове. През годините това на моменти се е равнявало на 46.4 % от БВП на Република България. Безспорен е фактът, че българските граждани са забогатели през годините и са успели да спестят голяма част от доходите си. По данни на БНБ се отчита,  че към края на месец август 2019 спестяванията на българите реално са се увеличили с 8.2% на годишна база. Интересен е фактът и респективно въпросът, провокиран от него, защо е толкова голям делът на спестяванията на българите и дали се възползват те от създалите се инвестиционни възможности в глобален мащаб?

 

Какви са инвестиционните възможности, дефинирани от икономическия климат

 

Улесненият достъп до кредитни инструменти вече е придобил изключително голямо макроикономическо значение. Какво обаче води до това и как могат домакинствата да извлекат максимална инвестиционна полза от създалите се възможности?

Ключови сред факторите, които са водещи за създалата се икономическа експанзия са значително разхлабената монетарна политика в Еврозоната и респективно благоприятната бизнес конюнктура в реалния сектор в България. Това е изразено в безспорните положителни показатели като ръст на заетостта, нарастване на доходите със значително високи темпове след 2014-2015 г.  Заедно с това задължително трябва да се обърне голямо внимание при нивата на натрупването на риск. Екипът от експерти на Wealth Effect Management Bulgaria предлага професионално консултиране, съвети и възможности за ползване на инвестиционни или спестовни инструменти, които през годините са се доказали като изключително надеждни и стабилни на финансовите пазари.

 

 

Инвестиционен радар

 

Обявените политики на Европейската централна банка, съсредоточени в отрицателни лихви по депозити, без никакво съмнение дават пряко отражение и на българския финансов и инвестиционен сектор.

За да разберете повече как да се възползвате оптимално от създалата се икономическа обстановка, потърсете контакт с експертите от екипа на Wealth Effect Management Bulgaria, които ще анализират внимателно вашите индивидуални финансови нужди и цели.

 

 


Wealth Effect Management е независим финансов консултант с доказан опит в управлението на лични финанси. Нашите експерти предоставят персонализирани решения за подобряване на цялостното финансово състояние на клиентите ни. Постигаме това благодарение на дългогодишното си партньорство с едни от най-големите банки, застрахователни компании, инвестиционни и пенсионни фондове на българския пазар. Нашите консултации са изцяло безплатни за клиента, а мисията ни е да повишим финансовата култура на българските граждани и да им помогнем да управляват по-ефективно парите си. 

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.