За какво е wealth management-ът? За цял живот.

Изграждането на финансовото състояние на нашите клиенти никога не е било свързано само с това да имат повече пари. Винаги е било и продължава да бъде по-важно какво позволява това състояние. Подсигурено семейство, по-добро бъдеще за децата, повече възможности и в същото време пълноценен и смислен живот.

През тези 15 години и повече от 5000 клиенти, ние многократно сме виждали какво може да донесе на хората стабилното финансово състояние, как може да повлияе на живота им. И най-важното – видяхме как резултатите от нашата работа ги съпътстват през целия живот и как техните нужди, цели и възможности се променят. Поради всичко това изграждането на стабилно финансово състояние за нас е връзка, задача и ангажимент, на които сме отдадени за цял живот.

Нашите клиенти идват при нас на различни етапи от живота си и с различни идеи, амбиции и възможности. Всички те обаче могат да бъдат обобщени в 4 основни стъпки в управлението на личните финанси:

  1. Изграждане на финансовото състояние
  2. Увеличаване на финансовото състояние
  3. Запазване на финансовото състояние
  4. Предаването му на следващото поколение

Една от привилегиите на нашата работа и подход е, че често виждаме клиентите постепенно да преминават през тези фази и в същото време ги придружаваме през всички тях.

Това е завладяващо пътешествие, което имаме възможност да проследим в различните му форми, то ни напомня всеки ден за нашето обещание да продължим напред и да предоставим възможно най-доброто обслужване, продукти и стойност на нашите клиенти.

Изграждането на финансовото състояние винаги е много личен въпрос. За клиента — и за нас. Но какво означава това? Какво всъщност означава „лично“?

Това означава, че  отивайки при нашите клиенти, за да обсъдим текущото състояние на тяхното портфолио и другите им планове, ние седим във всекидневната на техния апартамент, за чието финансиране сме помогнали, и ще си спомняме как сме им помогнали да положат основите на управлението на личните си финанси.

Дори малки детайли имаха значение за подсигуряването на апартамента им, като спестяването на ненужно високи такси, (за съжаление, често срещана реалност) не ги лишиха от няколко години спестявания, а напротив, благодарение на добрата доходност, тяхното финансово състояние постепенно нарастна. Как им помогнахме да структурирират финансите си и да съставят ясен и реалистичен финансов план, точно съобразен с тяхната ситуация.

И сега ние седим тук с тях, малко по-късно, и вече говорим на съвсем други теми. Темата вече не е изграждане на основите, а увеличаването на финансовото състочние – и с това се променят фокусът, възможностите и амбициите. Разговаряме с тях за тяхното активно управлявано портфолио, високата им доходност и как тя се отразява на живота им – независимо дали става дума за новите възможности благодарение на консиерж услугите, или просто дълбокото облекчение, което идва от увеличението на техните активи и знанието какво означава то — че имат осигурено бъдеще и семейство, че могат да се обърнат към нас, когато имат нужда от съвет по правни въпроси или дори с управлението на семейна собственост.

Възприемането на управлението на финансите като личен въпрос включва също и това — да погледнем нашите клиенти в очите и да разберем как собственото им отношение към парите и това, което им носят, постепенно се трансформира. Да бъдем свидетели и помощници как те постепенно оставят парите си да работят за тях.

Но личният подход може да означава и още много — да бъдем с нашите клиенти на дипломирането на сина им или на сватбата на дъщеря им; да познаваме деца и домашните им любимци по име, да ги срещнем на някое от нашите събития, или да получим обаждане от непознат номер и отсреща да започнат с: „Мартин П. ми каза, че се грижите за парите му, бих искал да се запозная и да говоря с вас“ или чуем изречения като: „Благодарение на това децата ми ще могат да отидат в по-добро училище“.

Това обаче означава също да се срещнем с нашите клиенти, когато инфлацията се покачва или когато пандемията от Covid-19 бушува, цените се покачват и финансовите пазари падат, и спокойно да обсъдим с тях как сме подготвени за подобни ситуации и какви стъпки предприемаме за защита на собствеността им. И отново — да видим облекчението на лицата им или дори изненадата, когато успеем не само да защитим имуществото им, но в такава ситуация дори да го увеличим и благодарение на това те да запазят стандарта на живот, с който са свикнали.

Управлението на личните финанси — за нас — винаги се отнася до конкретен човек. Не може да бъде избегнато, всеки ден виждаме резултатите от нашата работа, нейното значение и въздействие през годините, как се отразява на реалния живот на реални хора.

Така всички числа, графики, проценти, спадове и възходи придобиват човешко лице — така се превръщат в мечти, желания, амбиции, намерения. Те се променят към сигурно бъдеще, по-добро пенсиониране, пасивен доход, повече време със семейството и сигурност. Те променят живота на хората.

Отново и отново е толкова очевидно каква огромна привилегия е да бъдем толкова голяма част от живота на нашите клиенти, какво означава да се грижим за техните пари и да изграждаме и подобряваме финансовото им състояние —в същото време тестът на доверието и коректносттта е:

За цял живот.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.