Ako zavŕšiť život vašej rodinnej firmy — 3 + 1 bod pre správne odovzdanie vášho majetku

Vybudovaním vašej rodinnej firmy vaša úloha nekončí. Aby vami roky budovaný majetok mohol slúžiť naďalej, je potrebné vaše celoživotné úsilie zavŕšiť — a to znamená postarať sa o správne odovzdanie vašej rodinnej firmy. Tu nájdete 3 + 1 kľúčových bodov, aby ste tento zásadný krok urobili úspešne.

1: Uvedomte si dôležitosť správneho odovzdania vašej rodinnej firmy.

Budovanie, zveľaďovanie a spravovanie rodinnej firmy si vyžaduje značné úsilie a je tak často možné pozabudnúť na kľúčový a nevyhnutný fakt — jedného dňa bude vašu rodinnú firmu potrebné odovzdať ďalej. 

Hoci je tento krok spravidla tým posledným, na čo predstavitelia rodinných firiem myslia, neuberá mu to na dôležitosti. Práve naopak. Tu sa totiž rozhoduje o tom, či vaše bohatstvo bude slúžiť ďalej v súlade s vašimi prianiami a zámermi alebo sa rozdrobí a postupne zanikne.

Dobre to ilustruje hneď niekoľko varovných príkladov:

Príklad 1: Zánik stáročia trvajúcej rodinnej firmy

Vlastníkmi Château d’Yquem v Bordeaux bola po dlhé stáročia rodina Lur Saluces. Rodinnú firmu viedol gróf Alexandre de Lur Saluces, avšak rodinní podielnici mimo spoločnosti sa cítili byť opovrhovaní a prehliadaní a neboli spokojní so svojimi dividendami. Postupne sa začali búriť a spoločnosť LVMH túto situáciu využila na odkúpenie väčšiny firemných podielov.

Výsledok? Takto sa skončila rodinná firma z roku 1593.

Príklad 2: Oslabenie vedenia a risk rodinných konfliktov

Spoločnosť Yong Kee, ktorú v roku 1942 založil Kam Shui-fai, sa stala jednou z najslávnejších reštaurácií v Hongkongu.

Zakladateľ firmy po svojej smrti odkázal každému zo synov 45 % spoločnosti a zostávajúcich 10 % odkázal dcére vo viere, že bratia budú spolupracovať a postarajú sa o svoju malú sestru.

Ako sa však neskôr zistilo, jeden z bratov tajne získal sestrine podiely, aby získal väčšinový podiel v spoločnosti. Následný ostrý spor medzi bratmi a delenie vlastníctva oslabilo riadenie spoločnosti a zvýšilo riziko rodinných konfliktov.

2: Začnite včas. Naozaj včas.

Mnoho predstaviteľov rodinných firiem zistí, že dôsledná príprava na odovzdanie majetku je v skutočnosti omnoho obsiahlejší a dlhší proces, ako pôvodne predpokladali.  

Od zadefinovania kľúčových potrebných pozícií a potrebných rolí medzi nástupcami cez vytvorenie potrebných právnych štruktúr a tréning nástupcov — celý proces môže veľmi ľahko trvať niekoľko rokov. 

Je preto nevyhnutné začať sa rodinným nástupníctvom zaoberať čím skôr; aj vďaka tomu budete mať dostatočný čas a priestor, aby ste mohli robiť dôležité a náročné rozhodnutia.

3: Čaká vás komplexná príprava a náročné rozhodnutia. 

Odovzdanie vašej rodinnej firmy pozostáva z množstva detailov a rozhodnutí, z ktorých každé sa podieľa na konečnom výsledku. 

Čakajú vás rozhodnutia ohľadom identifikácie potenciálnych nástupcov, zadefinovania ich rolí, zabezpečenia ich potrebného tréningu a následného zapojenia do chodu firmy (ak do neho doteraz zapojení neboli); rozhodnutia týkajúce sa zostavenia potrebnej právnej štruktúry, evaluácie a napokon samotná realizácia odovzdania. 

To všetko nás privádza k záverečnému bodu:

Odovzdanie vašej rodinnej firmy zahŕňa množstvo elementov, ktoré nie sú ani jednoduché, ani samozrejmé. Najlepší spôsob, ako vaše odovzdanie zrealizovať správne, je preto vybrať si na tento kľúčový krok spoľahlivého partnera.

+1: Vyberte si správneho partnera. 

Pre nás vo Wealth Effect Management je odovzdanie bohatstva prirodzeným zavŕšením toho, ako spravujeme majetok našich klientov — po celý život. 

Odovzdanie majetku ďalšej generácii je preto skôr ďalšou kapitolou, nie koncom našej starostlivosti. 

Presne pre tento účel sme preto vytvorili WEM Family Governance Services — celistvý súbor služieb, ktoré rodinným firmám aj jednotlivcom pomáhajú zveľaďovať, ochraňovať, dobre odovzdať a prípadne odpredať rodinný majetok.

Ako všetky naše služby, aj WEM Family Governance Services sú vystavané na princípoch komplexnej starostlivosti, dlhodobej perspektívy a osobného prístupu — tak, aby aj odovzdanie vášho majetku naplnilo vaše potreby a predstavy. 

Ako postupovať ďalej?

Ak sa vás téma odovzdania majetku týka, spojte sa s nami prosím. Napíše nám na centrala@wem.sk — náš team sa postará o ďalší potrebný postup.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.