Vo WEM každý deň meníme životy ľudí. Zmeňte aj ten svoj. Pridajte sa k nám.

Pridajte sa do WEM teamu

Pozrite si, čo znamená pracovať vo WEM-e: ako sa menia životy ľudí, ako sa mení finančný svet — a čo je v tom pre vás.

Rast. Výzvy. Zodpovednosť.
Priestor na úspech.

Team Wealth Effect Management tvoria ľudia, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a spája ich spoločná vízia. Hodnoty, ako sú charakter, integrita a čestnosť. Veľká vízia prinášať tie najlepšie produkty a služby, aby sme vďaka tomu mohli budovať bohatstvo našich klientov, meniť tak ich životy a svojím príkladom tiež meniť finančný svet.

Takáto vízia vyžaduje výnimočných ľudí. Profesionálov, ktorí na sebe neustále pracujú a zlepšujú sa a predovšetkým ľudí, ktorí sa navzájom podporujú a veria si, a ktorí vedia uprednostniť spoločný cieľ pred svojím vlastným prospechom či egom.

WEM nie je pre každého a pracovať tu nie je jednoduché. Na to sme si zvolili príliš veľkú víziu. Pretože od každého z nás veľa vyžadujeme, ešte viac našim ľuďom dávame: silný kolektív ľudí, obrovské množstvo podpory a dôvery a tiež zodpovednosti, ocenenie a uznanie — a veľký priestor na úspech.

Môžete prácu vo WEM-e brať ako zložené úročenie. Čím skôr začnete, tým viac budú narastať vaše možnosti robiť výnimočnú prácu a zanechať po sebe stopu.

Peter Štadler podpis

Peter Štadler

CEO, Founder

4 500+ klientov

Viac ako 4 500 spokojných klientov od roku 2007

13 rokov

Viac ako 13 rokov skúseností a výsledkov

Regulácia a istota

Sme regulovaní Národnou bankou Slovenska

Otvorené pozície

Compliance officer

Bezpečnosť finančných prostriedkov a splnenie zákonných povinností je pre nás vysokou prioritou. Preto považujeme pozíciu compliance officera za jednu z kľúčových úloh v našom tíme.

Pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí majú potrebné predpoklady a zároveň sa viete stotožniť s našou DNA, hľadáme práve vás. Vašou zodpovednosťou bude primárne:

Denná agenda:

 • Denné sledovanie činnosti a procesov v spoločnosti (činnosť Back Office, Front Office, Portfólio management)
 • Nepretržite monitorovať a pravidelne vyhodnocovať primeranosť a účinnosť opatrení, politík a postupov zavedených na odhalenie prípadného rizika, že si spoločnosť nesplní svoje povinnosti v zmysle regulácie MiFID II a opatrení prijatých na nápravu akýchkoľvek nedostatkov pri dodržiavaní povinností spoločnosti;
 • Poskytovať poradenstvo a pomoc príslušným osobám zodpovedným za vykonávanie investičných služieb a činností s cieľom dodržiavať povinnosti spoločnosti podľa regulácie MiFID II;
 • Podávať správy riadiacemu orgánu minimálne raz ročne o vykonávaní a účinnosti celkového kontrolného prostredia pre investičné služby a činnosti, o rizikách, ktoré boli zistené, a o hlásení vybavovania sťažností, ako aj o prijatých opravných prostriedkoch alebo o opravných prostriedkoch, ktoré sa majú prijať;
 • Monitorovať fungovanie postupu vybavovania sťažností a považovať sťažnosti za zdroj relevantných informácií v kontexte svojich všeobecných povinností monitorovania.

AML officer:

 • Zabezpečovať plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a zabezpečovať priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou, zodpovedať za Program vlastnej činnosti spoločnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu
 • Monitoring klientskych transakcií
 • Monitoring sankčných zoznamov
 • Detekcia a vyhodnocovanie neobvyklých obchodných operácií
 • Vyhodnocovanie rizika legalizácie pri obchodných procesoch spoločnosti

Mesačné práce:

 • Mesačné hlásenia do NBS V-86 + príprava podkladov z IRS
 • Dividendy a príprava výkazu pre brokera
 • Denník obchodníka – kontrolná činnosť
 • Výpočet kapitálovej primeranosti plus reporting

Kvartálne práce:

 • Kvartálne hlásenia do NBS – všetky + príprava podkladov z interného systému spoločnosti a ostatných reportov spoločnosti
 • Sledovanie úhrad príspevkov NBS/GFI

Ročné práce:

 • Ročné hlásenia do NBS/MF
 • Výročná správa, polročná správa
 • Audit
 • Všetka informačná povinnosť: web, NBS, MF, finančná správa (FATCA, CRS . . .)

Mimoriadne práce:

 • Všetka komunikácia s NBS, GFI a inými úradmi (nie pravidelná)
 • Sledovanie legislatívy
 • Zmluvná dokumentácia a jej aktualizácia v spolupráci s právnikom
 • Interné predpisy a jej aktualizácia v spolupráci s právnikom
 • Interné dokumenty – zasadnutia Predstavenstva, DR, VZ, IV (kontrola)
Mám záujem o pozíciu

Portfolio Manager

Náš prístup a naše výsledky sú to, čo vo finále mení životy našich klientov. Nakoľko tieto výsledky stoja na aktívnej správe našich exkluzívnych portfólií, rola Portfolio Managera je vo WEM kľúčová. Očakávame pri nej preto nielen špičkovú expertízu v samotnej náplni práce, ale tiež stotožnenie sa s naším prístupom a DNA.

Ak dokážete stelesniť toto spojenie zručností a hodnôt, ako Portfolio Manager budete úzko spolupracovať s Wealth Departmentom a vašou zodpovednosťou bude primárne:

 • Manažovanie aktuálnych portfólií a vytváranie nových s cieľom prekonávať benchmark a nadpriemerne zveľaďovať majetok našich klientov
 • Spolupracovanie s investičným teamom a identifikovanie nových investičných príležitostí
 • Poskytovanie kvalifikovaného poradenstva pre klientov Wealth Departmentu
 • Vytváranie nových nástrojov, reportov a analýz
 • Zabezpečovanie školení za účelom ďalšieho zlepšovania našich zručností a výsledkov
Mám záujem o pozíciu

Private Wealth Manager

Wealth management je vždy veľmi osobná záležitosť — o to viac s naším záväzkom budovať bohatstvo našich klientov s charakterom a integritou a byť im partnermi a sprievodcami na celý život.

Ak sa pridáte k nášmu teamu a vízii, ako Private Wealth Manager budete musieť poskytovať našim HNWI a UHNWI klientom tie najlepšie riešenia a služby wealth managementu na svetovej úrovni, ale tiež sprevádzať klientov všetkými oblasťami spravovania, plánovania a zveľaďovania ich bohatstva tak, aby sa vždy mohli spoľahnúť, že je ich majetok v dobrých rukách.

Mám záujem o pozíciu

Senior Wealth Advisor

Rovnako ako pri pozícii Private Wealth Manager — aj tu platí, že wealth management berieme veľmi osobne. Uvedomujeme si, že klienti nám spolu so svojim majetkom zverili aj svoju dôveru a svoju budúcnosť a je naším záväzkom robiť vždy všetko pre to, aby sme im boli dobrými a spoľahlivými partnermi.

Ako Senior Wealth Advisor preto bude vašou úlohou nielen dôstojne reprezentovať WEM pred našimi klientmi, ale tiež im poskytovať špičkový servis. To zahŕňa vedieť im asistovať so službami Wealth Advisory a pomáhať im komplexne plánovať a zveľaďovať ich bohatstvo a sprevádzať ich všetkými dôležitými finančnými rozhodnutiami.

Mám záujem o pozíciu

Nenašli ste sa tu, ale mali by sme o vás vedieť?

Ak ste nenašli otvorenú pozíciu pre vás, ale máte čo ponúknuť a radi by ste sa pripojili k našej vízii, určite nám o sebe dajte vedieť. Pošlite nám prosím svoje CV.

Začnite budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.