Budujeme, zveľaďujeme a ochraňujeme vaše bohatstvo. Po celý život.

Zveriť niekomu svoje financie znamená zveriť mu dôveru — a svoju budúcnosť.
Je to pre nás záväzok naďalej našim klientom prinášať výsledky
a pomáhať im tak prežiť hodnotný a naplnený život.

Naša DNA

Veríme, že bohatstvo pomáha prežiť hodnotný a naplnený život. Preto ho už viac ako 16 rokov našim klientom pomáhame budovať, zveľaďovať a ochraňovať — a ukazovať tak, čo znamená starať sa o majetok po celý život.

Naša misia

Budovať bohatstvo čestne, transparentne a s postojom, že je to na celý život.
Tak, aby si vďaka tomu každý náš klient mohol naplniť svoje ciele, zabezpečiť si svoju budúcnosť a prežiť vďaka tomu hodnotný život.

Veríme, že je to tak správne a že tak môžeme meniť veci k lepšiemu.
Práve takto, klient po klientovi, môžeme napĺňať našu veľkú víziu.

Naša vízia

Ako globálna spoločnosť zmeniť finančný svet prostredníctvom biznisu robeného na základe zdieľaných hodnôt, charakteru a integrity — a s celoživotnou perspektívou.

Každý, kto chce niečo zmeniť, prispieva tým, čím vie.
My vieme našim klientom budovať bohatstvo.
Robíme to radi, robíme to čestne a máme výsledky.
Takto prispievame ku zmene my.

História

2007 2013

Peter Štadler spolu so svojím mentorom Filipom Jacekom zakladá a rozvíja firmu Efect Slovakia. Tu boli položené základy toho, z čoho neskôr vyrástol WEM.

2014

Po tragickom odchode Filipa Jaceka Peter Štadler transformuje doterajšiu spoločnosť. Na Filipovu počesť v názve ostáva odkaz na pôvodné “Efect” a firma sa mení na Wealth Effect Management.

2015

Wealth Effect Management tak ako prvý zahraničný subjekt vstupuje na bulharský trh a začína prinášať služby wealth managementu aj za hranicami.

2016

Kodifikovaná prvá podoba WEM DNA, ktorá dodnes slúži ako ústredný hodnotový pilier celej firmy.

2017

WEM získava licenciu obchodníka s cennými papiermi. Kontrola nad poplatkovou štruktúrou a výkonnosťou investičných produktov sa odráža na kvalite WEM produktov a služieb a s nimi na výsledkoch pre klientov.

2018

Komplexné služby wealth managementu sa rozbiehajú naplno. Spustenie investičného sporenia Save For Tomorrow. Služby obchodníka s cennými papiermi sa začínajú poskytovať aj v Bulharsku.

2019

Prechod na akciovú spoločnosť umožňuje flexibilnejšie reagovať na potreby klientov a obchodných partnerov

2020

Doplnenie kapacít na kľúčových postoch vedie k plošnému významnému zlepšeniu. Pokračujúce inovácie umožňujú založiť si investičné sporenie za pár minút online. V roku rekordných prepadov spôsobených pandémiou Covid-19 všetky WEM portfóliá prekonávajú benchmarky.

2021

Rozbehnuté zmeny prinášajú svoje ovocie — spúšťajú sa nové produkty, vynovená klientská zóna, výsledky našich portfólií opäť prekonávajú trh a firma zaznamenáva rast o viac ako 306%. Pribúdajú 2 noví partneri spoločnosti — Eva Jahelka Filipp a Norbert Gálik.

2022

Pokračujúce inovácie v IT. Spustenie WEM Private Fund, ktorý umožňuje investovanie do exkluzívnych príležitostí z oblasti private equity.

WEM Team

Alexandra Fitošová

FRONT OFFICE MANAGER

Alexandra sa celú doterajšiu kariéru sústredila na to, ako podporovať efektívne fungovanie a zlepšovanie vnútrofiremných procesov. Vo WEM-e tieto skúsenosti využíva na svojej pozícii Front Office Managera, čím prispieva k hladkému chodu spoločnosti a tým k lepším službám pre našich klientov.

Alexandra Fitošová

Martin Jurštík

FACILITY MANAGER

So svojimi rozsiahlymi skúsenosťami z oblastí nehnuteľností a stavebníctva sa Martin zhostil oblasti facility managementu, vďaka čomu môžu klienti Wealth Effect Management využívať mnohé výhody pochádzajúce z komplexnej, profesionálnej a profitabilnej správy nehnuteľností.

Martin Jurštík

Tomáš Beňadik

Marketing consultant

Do WEM-u so sebou priniesol viac ako 16 rokov skúseností v copywritingu, new businessu, business developmentu, client service, sales a managementu v reklamných agentúrach, štúdiách a korporáciách. Jeho hlavnou úlohou je podieľať sa na príprave komunikačnej stratégie, kampaniach a pravidelného obsahu, ktorý prináša hodnotu klientom WEM-u.

Tomáš Beňadik

Veronika Baginová

CBO

Ako Chief Business Officer využíva svoje bohaté skúsenosti z oblasti business developmentu z globálnych firiem (Microsoft, SurveyMonkey, Dropbox) a tiež z viac ako 8 rokov pôsobenia v IT segmente v Austrálii. Vo WEM-e je jej hlavným fokusom rozvoj firemnej vízie a stratégie a ďalšie zlepšovanie firemných procesov, aby sme pre našich klientov mohli naďalej prinášať čo najlepšie výsledky.

Veronika Baginová

Viera Štadlerová

Administration

Rastúci objem majetku pod našou správou si vyžiadal posilniť WEM team o ďalšieho človeka. Vierka tak využíva svoj zmysel pre detail a predchádzajúce skúsenosti pri starostlivosti o zmluvnú dokumentáciu a dbá, aby bol každodenný chod back office jednoduchší a plynulejší.

Viera Štadlerová

Erich Sirko

INTERN

Po rokoch na univerzite v Dánsku sa Erich pridal do teamu Wealth Effect Management, aby ďalej rozvíjal svoje skúsenosti z oblasti marketingu pri vytváraní obsahu a tiež pri rozbiehaní reklamných kampaní a nových projektov spoločnosti.

Erich Sirko

Marek Žákovič

DEVELOPER

Predchádzajúce skúsenosti z programovania CAD/CAM a tvorby aplikácií preniesol do svojho súčasného pôsobenia vo Wealth Effect Management, kde aktuálne pracuje na vývoji internej aplikácie pre ďalšie zefektívnenie firemných procesov a ešte lepší servis pre klientov.

Marek Žákovič

Rastislav Masrna

Wealth Advisor

Nový člen Wealth Effect Management s predchádzajúcimi skúsenosťami z finančných trhov a obchodovaním na burze. Zameriava sa na špičkové dlhodobé poskytovanie servisu pre klientov Wealth Effect Management, so špecializáciou na sporenie a riadené investičné portfóliá.

Rastislav Masrna

Marek Hlavenka

Business Process Manager

Pred nástupom do WEM-u v roku 2021 zbieral cenné skúsenosti vo sfére sales managementu a marketingu. Vo Wealth Effect Management sa ujal funkcie asistenta CEO, kde uplatňuje svoje nadobudnuté znalosti a zručnosti a zabezpečuje plnenie administratívnych a podporných úloh.

Marek Hlavenka

Tomáš Galbinec

LEGAL

V rámci svojej agendy sa venuje hlavne legislatíve finančného trhu, prioritne v oblasti výkonu činnosti obchodníka s cennými papiermi a finančného sprostredkovania. Pod skúseným vedením JUDr. Slosjára, ktorý vo Wealth Effect Managment pôsobí aj ako Compliance Officer, a v úzkej praktickej spolupráci s kolegami, sa vzdeláva a rozvíja aj v problematike compliance managmentu.

Tomáš Galbinec

Marián Slosjár

Compliance officer

Ako externý právny poradca spolupracuje so skupinou WEM už od jej založenia. V advokácii pôsobí od roku 2007, pričom od roku 2011 sa úzko venuje aj sektoru finančného trhu. Právne služby poskytuje nielen v oblasti právnej úpravy výkonu činnosti obchodníka s cennými papiermi a compliance managementu, ale tiež v oblasti finančného sprostredkovania.

Marián Slosjár

Svetoslav Shopov

EXPERT WEALTH MANAGER, MORTGAGE SPECIALIST

Svetoslav je členom teamu WEM Bulgaria už od roku 2016 a priniesol so sebou množstvo cenných skúseností z viacerých manažérskych pozícií v investičných a obchodných spoločnostiach. Ako Expert Wealth Manager a Mortgage Specialist sa sústredí na poskytovanie výnimočného servisu, aby tak naplnil potreby a ciele klientov WEM-u.

Svetoslav Shopov

Martin Lukanov

SENIOR WEALTH MANAGER

Od svojho nástupu do nášho bulharského teamu v roku 2017 Martin využíva svoje analytické myslenie a expertnú znalosť čísiel pri analyzovaní finančných služieb a vytváraní udržateľných finančných plánov. V súčasnosti vedie team Wealth Advisorov a sústredí sa na poskytovanie čo najlepších služieb a dosahovanie nadpriemerných výsledkov pre klientov WEM-u.

Martin Lukanov

Pavlina Staneva

Country Manager WEM Bulgaria

Kľúčový člen nášho bulharského teamu už od roku 2015, Pavlina využíva svoj perfekcionizmus, skúsenosti z tradingu a hĺbkové porozumenie potrebám zákazníkov pri vedení bulharskej pobočky. Jej hlavnou misiou je udržiavať a ďalej rozvíjať víziu WEM-u a budovať team špičkových, motivovaných profesionálov.

Pavlina Staneva

Petra Hivešová

FRONT OFFICE

Do Wealth Effect Management sa presunula po viac ako 15 rokoch pôsobenia v ČSOB banke, v ktorej pracovala na viacerých pozíciách, najdlhšie v segmente privátneho bankovníctva. Vo Wealth Effect Management o.c.p. zastáva pozíciu Front Office a svoje doterajšie skúsenosti využíva ako administratívna podpora pre Wealth Department.

Petra Hivešová

Barbora Ambrušová

ADMINISTRATION

So svojimi bohatými administratívnymi skúsenosťami doplnila team Wealth Effect Management a v súčasnosti už má na starosti aj administratívnu podporu obchodníka s cennými papiermi. Podieľa sa na plynulom fungovaní spoločnosti a vďaka tomu aj na vysokej spokojnosti klientov.

Barbora Ambrušová

Jozef Petráš

MARKETING

Jeho prvé pôsobenie je ešte za čias Efectu, od roku 2012. Do Wealth Effect Management sa následne vrátil na pozíciu asistenta CEO. V súčasnosti má ako človek zodpovedný za marketing a PR na starosti dohľad nad realizáciou marketingových aktivít a všetkých projektov súvisiacich s rozširovaním značky spoločnosti.

Jozef Petráš

Samuel Krátky

SENIOR WEALTH ADVISOR

Je súčasťou Wealth Effect Management od roku 2016. Ako Senior Wealth Advisor sa zameriava na poskytovanie špičkového dlhodobého servisu pre klientov WEM-u, s primárnym zameraním na afluentnú klietelu a budovanie networkingových aktivít.

Samuel Krátky

Martin Cibuľa

SENIOR WEALTH ADVISOR

Do WEM teamu sa pridal už počas vysokoškolského štúdia. Aktuálne na svojej pozícii Senior Wealth Advisora zabezpečuje prvotriednu starostlivosť o klientov servisného centra a tiež sa venuje dlhoročným klientom Wealth Effect Management.

Martin Cibuľa

Amirali Khaleghi, CFA

Portfolio Manager & Investment Strategist

Rozšíril kapacity Wealth Effect Management teamu svojimi skúsenosťami z kanadského trhu, na ktorom sa venoval investičnému poradenstvu a starostlivosti o potreby HNWI klientov a vyvíjal finančné modely pre forecastovanie obratu a ziskovosti spoločností. Pre bonitných klientov poskytuje špičkový servis a služby wealth managementu.

Amirali Khaleghi, CFA

Matej Ondek

PRIVATE WEALTH MANAGER

Do Wealth Effect Management nastúpil s dlhoročnými skúsenosťami v bankovníctve, kde pôsobil ako osobný bankár v Tatra banke, riaditeľ pobočky OTP banky a následne 9 rokov ako privátny bankár v Slovenskej sporiteľni. Ako Private Wealth Manager využíva všetky svoje doterajšie skúsenosti v starostlivosti o bonitných klientov.

Matej Ondek

Alexander Chizganov

Portfolio Manager & Analyst

Alexander sa špecializuje na tematický investičný manažment a analýzu globálnych finančných trhov so zameraním na triedu akciových aktív. Má široký súbor zručností z dlhoročných skúseností v oblasti investičného poradenstva a výskumu akcií. Do tímu WEM sa pripojil začiatkom roka 2019 a od roku 2020 je súčasťou nášho oddelenia riadenia portfólia.

Alexander Chizganov

Eva Galbincová

HEAD OF ADMINISTRATION

Roky pôsobenia na manažérskych pozíciách na finančnom trhu a skúsenosti s podporou a rozvojom ľudských zdrojov vo WEM-e zužitkovala ako Head of Administration. Zabezpečuje komplexnú podporu celkového fungovania spoločnosti, od nastavovania, zefektívňovania a koordinácie procesov až po každodennú operatívu.

Eva Galbincová

Norbert Gálik, CFA

HEAD OF FRONT OFFICE

Vďaka skúsenostiam z Polaris Finance SICAV p.l.c., Tatra banky a Poštovej banky, kde pracoval na tvorbe depozitných a banko-poistných produktov, sa vo WEM-e podieľa na investičných rozhodnutiach na klientských portfóliách a zodpovedá za procesy kontaktu s klientom, v ktorých jeho IT zručnosti zjednodušujú prácu, eliminujú chybovosť a zlepšujú servis pre klientov.

Norbert Gálik, CFA

Michal Kováč

ČLEN DOZORNEJ RADY

Bol už súčasťou tímu spoločnosti Efect od roku 2011 a následne sa podieľal na vzniku Wealth Effect Management. Ako Senior Wealth Advisor využíva svoje dlhoročné skúsenosti z kapitálového trhu a venuje sa primárne afluentným klientom. Podieľa sa tiež na rozvoji investičného oddelenia.

Michal Kováč

Matej Bašťovanský

HEAD OF ADVISORY, ČLEN PREDSTAVENSTVA

Vo WEM-e pôsobí ešte z doby Efectu od roku 2010. V súčasnosti ako Head Of Advisory a zároveň člen predstavenstva zabezpečuje vysokú kvalitu poradenských služieb a klientskeho servisu a tiež komunikáciu s tretími stranami a externými partnermi. Naďalej sa venuje aj bežným klientom a predovšetkým afluentnej klientele využívajúcej služby wealth managementu.

Matej Bašťovanský

Eva Jahelka Filipp

COO, ČLEN DOZORNEJ RADY

Viac ako 13 rokov skúseností z privátneho bankovníctva na pozíciách od podpory predaja, cez produktový a projektový manažment až po wealth management (ako Head of Wealth Management v ČSOB Private Banking) pretavila do svojej roly COO a Head Of Wealth Department, na ktorej rozvíja a šíri víziu WEM-u a naďalej vylepšuje štandardy a výsledky firmy.

Eva Jahelka Filipp

Peter Štadler

CEO, PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

Spoluzakladateľ finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti Efect Slovakia (2007), ktorú neskôr transformoval na Wealth Effect Management. Firmu dodnes vedie ako jej CEO a predseda predstavenstva a naďalej rozvíja jej víziu prinášať ľuďom špičkové služby wealth managementu po celý život, meniť tak životy ľudí a spolu s tým meniť finančný svet.

Peter Štadler

Eventy

Hodnotný a naplnený život znamená tiež osláviť ho v príležitosti dobrých ľudí. Tu nájdete ukážky toho, ako sme si uctili našich vzácnych klientov.

WEM Jazz Night 2022

Po dvojročnej odmlke sme sa mohli opäť stretnúť s našimi vzácnymi klientmi a stráviť spoločne príjemný večer v dobrej spoločnosti a atmosfére, pri dobrom jedle a hudbe. Toto sú tie chvíle, na ktoré si počas roka radi spomíname a ktoré nám vždy znovu pripomínajú, aká výsada je pre nás spravovať, zveľaďovať…
Čítať viac

WEM Fine Dining 2021

Nachádzame sa v zvláštnej dobe, kedy každý moment prežitý s blízkymi je na nezaplatenie. Po dlhom období obmedzení a neistoty sme si povedali, že pripravíme pre našich klientov opäť niečo chutné, uvoľnené a plné dobrej nálady. Wealth management totiž naozaj nie je len o peniazoch. Oživili sme koncept prvého eventu – WEM Fine Dining. Tentokrát…
Čítať viac

WEM Jazz Night 2019

Prešiel viac ako rok odkedy sme sa stretli na príjemnej jazzovej akcií v Bratislave a nastal čas opäť sa započúvať do uvoľnujúcich tónov klavíra pri pohári dobrého vína. Tradícia, ktorú chceme týmto podujatím vytvoriť je založená predovšetkým na skvelých ľudoch, no nesmie chýbať ani príjemný priestor. Tento rok sme zvolili nádherné nádvorie v Trnave na ktorom sa nachádza reštaurácia Akadémia.
Čítať viac

WEM Jazz Night 2018

Leto sa už pomaly končilo, keď do krásneho priestoru reštaurácie Aušpic začali prichádzať pozvaní klienti našej spoločnosti, na event, ktorý sa niesol v znamení pohodovej jazzovej hudby, výborného jedla a drinkov v príjemnej spoločnosti. Nultý ročník WEM Jazz Night bol ale hlavne o Vás, našich klientoch, ktorým sme chceli poďakovať za to, že nám dôverujete a vďaka Vám môžeme napredovať.
Čítať viac

WEM Fine dining 2018

Pre našich klientov sa vždy snažíme prinášať to najlepšie. Každodenné spravovanie ich financií je pre nás potešením, a preto sme sa rozhodli potešiť ich naspäť. V spolupráci s Bistro Baroza pod vedením Peťa Slačku sme pripravili pre klientov Wealth Effect Management o.c.p. výnimočné ochutnávkové menu. Príjemná atmosféra v dobrej spoločnosti potešila každého.
Čítať viac

Začnite aj vy

Napíšte nám — radi pre vás pripravíme váš osobný plán, ako môžete budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo. Po celý život.