Budujeme vaše bohatstvo s charakterom a integritou

Zveriť niekomu svoje financie znamená zveriť
mu dôveru — a svoju budúcnosť. Je to pre nás záväzok naďalej našim klientom prinášať výsledky a pomáhať im tak prežiť hodnotný a naplnený život.

Naša DNA

Už viac ako 13 rokov pomáhame našim klientom zabezpečiť si budúcnosť, naplniť finančné ciele a prežiť vďaka tomu hodnotný život. Takto pomáhame meniť životy ľudí a meniť finančný svet.

Naša misia

Budovať bohatstvo čestne a transparentne, aby si každý náš klient mohol naplniť svoje ciele, zabezpečiť si svoju budúcnosť a prežiť vďaka tomu hodnotný život.

Veríme, že je to tak správne a že tak môžeme meniť veci k lepšiemu. Práve takto, klient po klientovi, môžeme napĺňať našu veľkú víziu.

Naša vízia

Ako globálna spoločnosť zmeniť finančný svet prostredníctvom biznisu robeného na základe zdieľaných hodnôt, charakteru a integrity.

Každý, kto chce niečo zmeniť, prispieva tým, čím vie. My vieme našim klientom budovať bohatstvo. Robíme to radi, robíme to čestne a máme výsledky. Takto prispievame ku zmene my.

2007 — 2013

Peter Štadler spolu so svojím mentorom Filipom Jacekom zakladá a rozvíja firmu Efect Slovakia. Od začiatku bolo sústredenie jasné — vybudovať spoločnosť, ktorá nebude stáť na dosahovaní obrovských ziskov na úkor klientov, ale na férovom prístupe, charaktere a integrite a na službách a produktoch svetovej úrovne.

2014

Po tragickom odchode Filipa Jaceka Peter Štadler transformuje doterajšiu spoločnosť. Na Filipovu počesť v názve ostáva odkaz na pôvodné “Efect” a firma sa mení na Wealth Effect Management. Hodnoty ostávajú rovnaké, k ambícii sa pridáva odhodlanie poskytovať komplexné služby wealth managementu a meniť vďaka tomu životy klientov a spolu s nimi — postupne — aj finančný svet.

2015

Nielen Slovensko potrebuje na finančnom trhu zmenu. Wealth Effect Management tak ako prvý zahraničný subjekt vstupuje na bulharský trh a začína prinášať služby wealth managementu aj za hranicami.

2016

Rastúca firma si vyžiadala jasné pomenovanie vodiacich princípov, aby bolo možné udržať a ďalej rozvíjať jej kľúčové hodnoty a kvalitu služieb. Vznikla tak prvá podoba WEM DNA, ktorá dodnes slúži ako ústredný pilier celej firmy.

2017

WEM získava licenciu obchodníka s cennými papiermi, čo umožňuje mať kontrolu nad poplatkovou štruktúrou a výkonnosťou svojich investičných produktov. Vďaka tomu sa ďalej zvyšuje kvalita a výkonnosť WEM produktov a služieb a s nimi aj výsledky pre klientov.

2018

Vzniká servisné centrum ako odpoveď na množstvo dlhodobých klientov a ambíciu slúžiť im počas celého života. Ambícia priniesť skutočne výnosný produkt dostupný pre každého vedie ku spusteniu jedinečného investičného sporenia Save For Tomorrow. Služby obchodníka s cennými papiermi a vďaka nim aj unikátne a nadčasové produkty sa začínajú poskytovať aj v Bulharsku.

2019

Prechod na akciovú spoločnosť umožňuje flexibilnejšie reagovať na potreby klientov a obchodných partnerov. Dôraz na udržateľné podnikanie, dostupnú a kvalifikovanú pomoc a zvyšovanie finančnej gramotnosti vedie k založeniu bezplatného edukačného projektu Finančná (z)rada.

2020

Doplnenie kapacít na kľúčových postoch vo firme vedie k významnému zlepšeniu vnútrofiremných procesov a následkom toho k ešte lepšiemu servisu a výsledkom pre klientov. Pokračujúce inovácie a digitalizácia klientom umožňujú založiť si investičné sporenie už bez vstupného poplatku a za pár minút online. V roku rekordných prepadov spôsobených pandémiou Covid-19 všetky WEM portfóliá prekonávajú benchmarky a prinášajú významne nadštandardné zhodnotenie, čím potvrdzujú správnosť WEM prístupu a oprávnenosť prísľubu zabezpečovať finančnú budúcnosť svojich klientov.

Eventy

Stojíme si za naším prísľubom transparentnosti. Tu nájdete ukážky toho, ako sme otvorene hovorili (nielen) o peniazoch a budovaní bohatstva.

WEM Jazz Night 2019

Prešiel viac ako rok odkedy sme sa stretli na príjemnej jazzovej akcií v Bratislave a nastal čas opäť sa započúvať do uvoľnujúcich tónov klavíra pri pohári dobrého vína. Tradícia, ktorú chceme týmto podujatím vytvoriť je založená predovšetkým na skvelých ľudoch, no nesmie chýbať ani príjemný priestor. Tento rok sme zvolili nádherné nádvorie v Trnave na ktorom sa nachádza reštaurácia Akadémia.
Pozrieť video

WEM Jazz Night 2018

Leto sa už pomaly končilo, keď do krásneho priestoru reštaurácie Aušpic začali prichádzať pozvaní klienti našej spoločnosti, na event, ktorý sa niesol v znamení pohodovej jazzovej hudby, výborného jedla a drinkov v príjemnej spoločnosti. Nultý ročník WEM Jazz Night bol ale hlavne o Vás, našich klientoch, ktorým sme chceli poďakovať za to, že nám dôverujete a vďaka Vám môžeme napredovať.
Pozrieť video

WEM Fine dining

Pre našich klientov sa vždy snažíme prinášať to najlepšie. Každodenné spravovanie ich financií je pre nás potešením, a preto sme sa rozhodli potešiť ich naspäť. V spolupráci s Bistro Baroza pod vedením Peťa Slačku sme pripravili pre klientov Wealth Effect Management o.c.p. výnimočné ochutnávkové menu. Príjemná atmosféra v dobrej spoločnosti potešila každého.
Pozrieť video

Začnite budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.