Rodinné nástupníctvo alebo ako pripraviť budúce generácie na vedenie rodinnej firmy

Ako všetky problémy, ktoré podnikatelia riešia, aj medzigeneračná výmena vedenia je náročná záležitosť a historické vákuum spojené s nedostatkom odbornej pomoci ju v našich končinách robí náročnejšou, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Na začiatok je potrebné povedať, že podľa 25-ročného prieskumu Williams Group boli iba 3% neúspešných prevodov spôsobené nesprávnym daňovým, právnym alebo investičným poradenstvom. Zvyšných 97% neúspechu bolo spôsobených práve neadekvátnou prípravou dedičov alebo internými rodinnými problémami komunikácie a dôvery.

Pomôcť tam, kde je to najefektívnejšie

Rodinné nástupníctvo ako jedna zo služieb wealth managementu teda nie je len o krátkom období, v ktorom k prevodu dochádza, ale musí tiež vedieť zabezpečiť a dlhodobo pripravovať rodinu na moment, kedy k prevodu príde. Základným kameňom je ujasniť si vlastnícku štruktúru a jednotlivé úlohy, ktoré sa pri prevode zmenia. Týmto dokážeme predísť alebo minimalizovať dôsledky spôsobené jednak negatívnym pocitom dedičov alebo rodinných príslušníkov, ktorí očakávali väčšiu alebo dôležitejšiu úlohu a zároveň výberu kandidátov, ktorí budúce úlohy nechcú, priamo odmietnu alebo ich nebudú vedieť zvládať.

Je dôležité uvedomiť si, že úloha vlastníka nie je vždy presne vymedzená a pochopená. Množstvo ľudí si mylne predstavuje, že byť vlastníkom je stav, ktorý niekto automaticky získa tým, že sa narodí v bohatej rodine a nevyžaduje žiadne špecifické zručnosti a schopnosti. Táto predstava nemôže byť ďalej od pravdy. Byť kompetentný rodinný vlastník si vyžaduje komplexnú súhru schopností, ktoré sa nedajú naučiť za deň. Najdôležitejší krok k úspešnému prevodu teda začína ďaleko predtým, ako k prevodu príde — je ním dlhodobá odborná príprava nástupníka na budúcu pozíciu.

Príprava budúcich vlastníkov

Prvým krokom prípravy je správna identifikácia kľúčových úloh budúcich vlastníkov. Pokiaľ každý zúčastnený bude poznať svoju úlohu, dokáže sa na ňu aktívne pripravovať a bude oboznámený so zodpovednosťou a očakávaniami, ktoré naňho budú kladené. Rozdelenie môže byť unikátne pre každý rodinný podnik, no vo väčšine prípadov bude rozdelenie na:

  • Riadiaceho vlastníka, ktorý bude novou hlavou rodinného podnikania
  • Jednu alebo viacero úrovní angažovaných vlastníkov, ktorí budú zapojení do rôznych úloh v rámci rodinného podnikania
  • Neangažovaných vlastníkov, ktorí sa priamo nepodieľajú na riadení rodinného podnikania a ich celková angažovanosť je nízka alebo len pasívna (zaujíma ich iba ekonomický výsledok a teda suma, ktorú dostanú zo svojej dividendy)

Zadefinovanie týchto úloh je kľúčové pre nastavenie novej riadiacej štruktúry a taktiež pri predchádzaní komplikácií pri krízových situáciách, kedy môžu chcieť jednotliví vlastníci prechádzať z jednej úlohy do druhej. Napríklad pri horšom ekonomickom výsledku sa môže stať, že neangažovaní vlastníci budú chcieť zasiahnuť do riadenia firmy s predstavou, že môžu túto situáciu obrátiť lepšie ako riadiaci vlastník.

Aj z tohto dôvodu je potrebné druhý krok — zadefinovanie kompetencií pre jednotlivé úlohy budúcich vlastníkov, vypracovať dôkladne a detailne. S týmto problémom dokáže efektívne pomôcť externý poradca v spolupráci s budúcimi vlastníkmi. Tieto kompetencie sa prideľujú podľa relevantných schopností, napríklad dokument spoločnosti Pictet „How to set your family ownership group for success“ definuje päť základných skupín schopností. Kontextová inteligencia pomáha pri porozumení minulých, súčasných a budúcich plánov pre rodinu a podnik, obchodná prezieravosť sa týka schopností efektívne porozumieť a interagovať s obchodnými údajmi a situáciami, aby vlastníci vedeli robiť informované a efektívne rozhodnutia. Praktizovanie riadenia znamená predovšetkým kde v systéme robiť rozhodnutia, ale aj orientovať sa v procesoch a pravidlách rozhodovania. Riadenie vzťahov v rodinnom podniku zastrešujú interpersonálne zručnosti. Investícia do nich sa niekoľkonásobne vráti vo forme fungujúcej komunikácie, spolupráce a zvládaní konfliktov. Ako posledné treba spomenúť hodnoty a etiku, ktorej zosúladenie je tým, ako sa rodina rozrastá, náročnejšie a zároveň dôležitejšie.

Tretím krokom je skombinovať tie predchádzajúce dva a vytvorenie matice kompetencií. Niektoré z kompetencií budú potrebné pre každú z úloh, no riadiace úlohy budú potrebovať širšiu škálu kompetencií na vyššej úrovni ako nižšie úlohy pre angažovaných vlastníkov.

Identifikovanie potrieb a priorít

Keďže rodinné zdroje a čas sú obmedzené, pre dosiahnutie pozitívneho prechodu a zabezpečenie budúcnosti je potrebné identifikovať potreby a priority. Tento krok vysiela silný signál do rodiny, že angažovanosť jednotlivých členov je dôležitá a zároveň umožňuje vypočutie a zladenie hlasov súčasnej a budúcej generácie.

Na začiatok je vhodné, aby sa vyjadrili všetci členovia rodiny v prieskume vnímaných potrieb pre rozvoj. V ďalšom kroku prieskumom dokážeme vytvoriť spoločný výsledok o potrebných zručnostiach a schopnostiach, ktorý následne dokážeme deliť do dvoch úrovní. Prvou je dôležitosť pre rodinu a jej systém — ako sú dôležité pre ďalší rozvoj rodinného podnikania. Druhá je osobná a hovorí o tom, aký dôležitý je ich rozvoj pre jednotlivých členov rodiny a či majú záujem sa v nich zlepšovať. Výsledok nám umožní jasne vidieť vhodných kandidátov na jednotlivé kompetencie a zároveň nám dá predstavu o tom, aká cesta ich čaká, aby sa dostali na požadovanú úroveň.

Navrhnutie vzdelávania

Predošlé kroky boli základným kameňom k vzdelávaniu a rozvoju, ktoré má viesť k plynulému a bezproblémovému medzigeneračnému prechodu. Toto vzdelávanie bude mať každá rodina unikátne, zväčša zložené z mixu študijného vzdelávania a praktických workshopov zameraných na problematiku rodinnej spoločnosti.

Tento proces je behom na dlhú trať a jeho navrhnutie a úspešná implementácia by preto mala byť prioritou. Pri jeho navrhovaní treba myslieť nielen na finančné a praktické vzdelávanie, ale aj osobnostný rozvoj a zlepšenie interpersonálnych zručností. Je potrebné zostaviť ho tak, aby jeho implementácia bola v schopnostiach a možnostiach spoločnosti a rodiny a mala by podporovať nadšenie a angažovanosť účastníkov. Aj ten najlepší vzdelávací plán totiž môže veľmi ľahko stroskotať na slabej, nedotiahnutej alebo ani nezačatej implementácii či nezáujmu účastníkov.

Zvládnuť medzigeneračný prechod je náročná úloha a prípravu na ňu netreba zbytočne odkladať. Využiť túto službu wealth managementu môže odľahčiť časovú aj odbornú záťaž, ktorú takáto príprava bude vyvíjať na firmu, rodinu a jej predstaviteľov.

Zdroj: Pictet – How to set your family ownership for succes

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.