Využívajte špičkové služby, budujte bohatstvo svojich klientov a zamestnancov

Využiť služby Asset Services je efektívny spôsob, ako priniesť veľkú pridanú hodnotu pre vašich klientov alebo zamestnancov.

Asset Services prinášajú výnimočné výsledky a otvárajú nové možnosti, ako zveľaďovať majetok, prinášať výkonné investičné riešenia a starať sa o zamestnancov či financovať fungovanie organizácií.

Úvod

WEM Asset Services sú pre nás ďalším prostriedkom, ako na finančnom trhu môžeme vytvárať a nastavovať nové štandardy kvality. Tie potom, spolu s komplexitou a kvalitou týchto služieb, prinášajú nadštandardné výsledky, menia životy ľudí aj organizácií — a menia finančný svet.

Externí správcovia majetku

WEM Asset Services dávajú externým správcom majetku možnosť rozšíriť svoju ponuku a prinášať klientom kvalitné a výnosné investičné príležitosti, ktoré prinášajú nadpriemerné výsledky a pomáhajú dlhodobo budovať bohatstvo.

Ponúkané služby:
 • Zostavenie portfólií na mieru
 • Kompletné zastrešenie služieb obchodníka s cennými papiermi:
  o.c.p. licencia, právne, administratívne, odborné a technické zázemie
 • Nákup vybraných ETF fondov
 • Nákup exkluzívnych WEM investičných riešení

Firmy a organizácie

WEM Asset Services pre firmy a organizácie pomáhajú financovať ich činnosť prostredníctvom portfólií na mieru a investičných fondov a pomáhajú tiež do firiem pritiahnuť a udržať si top kanditátov a poskytovať im vysoko nadštandardnú starostlivosť prostredníctvom zamestnaneckého programu WEM Club a WEM Club+.

Ponúkané služby
 • Zostavenie portfólií na mieru
 • Vytváranie investičných fondov pre univerzity a neziskové organizácie
 • Spravovanie voľného kapitálu firiem
 • Zamestnanecký program WEM Club a WEM Club+

Inštitucionálni partneri

Asset manageri, investičné spoločnosti a investiční profesionáli môžu prostredníctvom WEM Asset Services rozšíriť svoju ponuku investičných riešení o existujúce WEM portfóliá dosahujúce nadpriemerné výsledky alebo môžu využiť na mieru vytvorené tematické investičné príležitosti.

Ponúkané služby:
 • Nákup exkluzívnych WEM investičných riešení
 • Nákup vybraných ETF fondov
 • Zostavenie portfólií na mieru

Finanční sprostredkovatelia

Pre samostatných aj podriadených finančných sprostredkovateľov otvárajú WEM Asset Services možnosti doplniť škálu ponúkaných investičných riešení pre svojich klientov o existujúce WEM investičné riešenia alebo tiež nechať si vytvoriť investičné stratégie a portfóliá na mieru.

Ponúkané služby:
 • Nákup exkluzívnych WEM investičných riešení
 • Nákup vybraných ETF fondov
 • Zostavenie portfólií na mieru

Zamestnanecké programy

WEM Club

Výnimočná starostlivosť o svojich zamestnancov sa pre firmy stáva stále dôležitejšou konkurenčnou výhodou, pretože pomáha pritiahnuť a udržať si top kandidátov na trhu.

To má následne významný dopad na výkon a profitabilitu spoločnosti.

WEM pre firmy ponúka vysoko nadštandardné programy v 2 kategóriách:

WEM Club je určený pre zamestnancov, ktorí s ním získajú výnimočné možnosti a zvýhodnené podmienky, ako budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo. Zamestnanci tak dostanú atraktívnu a dlhodobú príležitosť, ako si vďaka svojim zamestnávateľom môžu zabezpečiť lepšiu a kvalitnejšiu budúcnosť.

Kontaktujte nás

WEM Club+

WEM Club+ je vytvorený pre top management spoločností a umožňuje využívať služby osobného komorníka, investičné sporenie, ako aj exkluzívne WEM investičné portfóliá a ďalšie investičné príležitosti za zvýhodnených podmienok. Vďaka tomuto programu dostane vrcholový management príležitosť čerpať z výhod wealth managementu na svetovej úrovni.

Kontaktujte nás

Čo si myslíme

Komentáre, analýzy, videá — prinášame vám praktický a použiteľný obsah pre lepšie finančné rozhodnutia a lepšie budovanie vášho bohatstva.

Začnite budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo

Napíšte nám — bude nám cťou pripraviť váš osobný plán, ako môžete budovať svoj majetok a prežiť vďaka nemu naplnený život.