Využívajte špičkové služby,
budujte bohatstvo svojich klientov a zamestnancov

Využiť služby Asset Services je efektívny spôsob, ako priniesť veľkú pridanú hodnotu pre vašich klientov alebo zamestnancov.

Asset Services prinášajú výnimočné výsledky a otvárajú nové možnosti, ako zveľaďovať majetok, prinášať výkonné investičné riešenia a starať sa o zamestnancov či financovať fungovanie organizácií — po celý život.

WEM Asset Services sú pre nás ďalším prostriedkom, ako na finančnom trhu môžeme vytvárať a nastavovať nové štandardy kvality. Tie potom, spolu s komplexitou a kvalitou týchto služieb, prinášajú nadštandardné výsledky, menia životy ľudí aj organizácií — a ukazujú, ako môže wealth management vyzerať, keď sa robí s perspektívou starať sa o majetok klientov po celý život.

WEM Asset Services dávajú externým správcom majetku možnosť rozšíriť svoju ponuku a prinášať klientom kvalitné a výnosné investičné príležitosti, ktoré prinášajú nadpriemerné výsledky a pomáhajú budovať a zveľaďovať bohatstvo po celý život.

Ponúkané služby:
 • Zostavenie portfólií na mieru
 • Kompletné zastrešenie služieb obchodníka s cennými papiermi:
  o.c.p. licencia, právne, administratívne, odborné a technické zázemie
 • Nákup vybraných ETF fondov
 • Nákup exkluzívnych WEM investičných riešení

Kontaktujte nás

WEM Asset Services pre firmy a organizácie prinášajú benefity na viacerých úrovniach:

 1. Pomáhajú financovať ich činnosť prostredníctvom portfólií na mieru a investičných fondov.
 2. Pomáhajú tiež do firiem pritiahnuť a udržať si top kanditátov a poskytovať im vysoko nadštandardnú starostlivosť prostredníctvom zamestnaneckých programov na mieru.

 

Ponúkané služby
 • Zostavenie portfólií na mieru
 • Vytváranie investičných fondov pre univerzity a neziskové organizácie
 • Spravovanie voľného kapitálu firiem
 • Zamestnanecké program

Kontaktujte nás

Asset manageri, investičné spoločnosti a investiční profesionáli môžu prostredníctvom WEM Asset Services rozšíriť svoju ponuku investičných riešení o existujúce WEM portfóliá s nadštandardnými výsledkami alebo môžu využiť tematické investičné príležitosti vytvorené priamo na mieru.

Ponúkané služby:
 • Nákup exkluzívnych WEM investičných riešení
 • Nákup vybraných ETF fondov
 • Zostavenie portfólií na mieru

Kontaktujte nás

Pre samostatných aj podriadených finančných sprostredkovateľov otvárajú WEM Asset Services možnosti doplniť škálu ponúkaných investičných riešení pre svojich klientov o existujúce WEM investičné riešenia alebo tiež nechať si vytvoriť investičné stratégie a portfóliá na mieru.

Ponúkané služby:
 • Nákup exkluzívnych WEM investičných riešení
 • Nákup vybraných ETF fondov
 • Zostavenie portfólií na mieru

Kontaktujte nás

Zamestnanecký program

Zamestnanecký program na mieru

Výnimočná starostlivosť o svojich zamestnancov sa pre firmy stáva stále dôležitejšou konkurenčnou výhodou, pretože pomáha pritiahnuť a udržať si top kandidátov na trhu — čo má následne významný dopad na výkon a profitabilitu spoločnosti.

Nakoľko každá spoločnosť má svoje špecifiká, k zamestnaneckým programom pristupujeme rovnako ako k ostatným našim službám: osobne.

Programy preto zostavujeme na mieru, aby čo najlepšie adresovali situáciu vo vašej konkrétnej firme. Ak máte zájem o viac informácií, kontaktujte nás prosím.

Kontaktujte nás

Čo si myslíme

Komentáre, analýzy, videá — praktický a použiteľný obsah pre lepšiu správu majetku počas celého života.

Začnite aj vy

Napíšte nám — radi pre vás pripravíme váš osobný plán, ako môžete budovať a zveľaďovať svoje bohatstvo. Po celý život.