Koľko budúcností dokáže zmeniť jedna firma?

Po všetkých tých rokoch by sa mohlo zdať, že naša misia meniť životy ľudí a spolu s nimi meniť finančný svet, bude už o niečo ľahšia, jednoduchšia.

Nie je. 

Ak čokoľvek, je väčšia. Náročnejšia. A o to krajšia, hodnotnejšia a dôležitejšia, o čo viac vidíme, čo všetko to vlastne znamená a aký to má dopad na životy ľudí.

Nejde totiž iba o to, že situácia vo svete a podmienky na finančných trhoch sa tak dynamicky menia. Kľúčové je, že len ťažko môžeme usilovať o zmenu navonok bez toho, aby to zároveň nekládlo nároky na našu vlastnú zmenu a posun.

Otázka je
Čo všetko vieme dosiahnuť našou prácou?

Vážení klienti, partneri a spolupracovníci,
zámerne začínam tohtoročný príhovor trochu inak, ako je obvyklé. 
Posledný rok (a roky) si totiž vyžiadali pristúpiť inak a netradične skoro ku všetkému. Pandémia Covid-19 so všetkými bezprecendentnými dôsledkami či konflikt, ktorý v čase písania prebieha na Ukrajine — to všetko si pýtalo kritické preskúmanie toho, čo vlastne robíme, pre koho, kam to celé smeruje a aké stopy to zanecháva. 


Od samého začiatku sme sa vydávali na túto cestu s veľkou ambíciou: prinášať tie najlepšie produkty a služby. Ukazovať svojím príkladom, že sa finančné služby dajú robiť poctivo a transparentne — a pritom stále dosahovať nadštandardné výsledky. 


Ako postupne pribúdali naši klienti, pribúdali aj stovky, tisíce rozhovorov s nimi a vďaka tomu stále jasnejší obraz toho, čo je vlastne to, čo naozaj robíme. 
Áno, na prvej úrovni spravujeme peniaze a pomáhame ľuďom budovať, zveľaďovať, ochraňovať a odovzdávať majetok. To všetko je pravda, je to však iba prvá vrstva.


Pretože tá skutočná hodnota a skutočný výsledok našej práce, potvrdený výpoveďami našich klientov, je na tej ďalšej — hlbšej a dôležitejšej vrstve: 
Pomáhame ľuďom zabezpečiť si budúcnosť. Postarať sa o svojich najdrahších. Prežiť hodnotný a naplnený život. 


Povedané inak — naša práca môže byť rozdiel medzi tým, či niekto bude — alebo nebude — môcť poslať svoje deti na dobré školy. Či bude alebo nebude vedieť zabezpečiť svoju rodinu a dopriať jej viac možností. Mať možnosť presunúť sa do krajšieho bývania či pripraviť si pasívny príjem a vďaka nemu získať viac času prežiť ho podľa svojich predstáv a s tými, na ktorých najviac záleží. 


To sú dôvody, prečo s nami klienti zostávajú a prečo ich často sprevádzame tou veľkou, životnou cestou od prvého nesmelého položenia základov ich budúceho bohatstva cez postupné rozrastanie ich rodiny, biznisu, majetku. Sú to dôvody, prečo sa často ocitáme na promóciách ich detí, na rodinných oslavách, prečo sa z klientov stávajú priatelia.


Sú to dôvody, pre ktoré s nami klienti zostávajú po celý život. 


To nás vedie k fascinujúcemu zamysleniu:
V súčasnosti má WEM viac ako 5 000 klientov. Krásne číslo a nazerané optikou uvedenou vyššie, dá sa vnímať ako vyše 5 000 ľudí, ktorým pomáhame zmeniť život k lepšiemu. To ani náhodou nie je málo a samo o sebe to predstavuje veľký a krásny záväzok pokračovať v tom, čo robíme, a neustále sa zlepšovať. 
Naberá to však ešte ďalšie netušené rozmery, keď sa zamyslíme nad nasledovným:Ak WEM dokáže ovplyvniť životy 5 000 ľudí — a každý z týchto ľudí dokáže na oplátku zdieľať svoje bohatstvo a nadobudnuté možnosti ďalej — koľko ďalších životov takto dokáže naša práca zasiahnuť a nepriamo, ale nie nezanedbateľne, ovplyvniť k lepšiemu?


Ak každý z našich klientov takýmto spôsobom ovplyvní len 2 ľudí vo svojom živote, je to ďalších 10 000 ľudí, na ktorých má naša práca dopad. Ak by ovplyvnil povedzme 10 ľudí, čo nie je úplne nemožné či nepravdepodobné, je to ďalších 50 000 ľudí. Ďalších 50 000 budúcností, ktoré môžu vyzerať aj prebehnúť lepšie, aj vďaka nám.


Bez toho, aby sme túto krásnu matematiku potrebovali nasledovať omnoho ďalej, ten najdôležitejší záver z nej je — minimálne pre nás — jasný:Naša práca má význam, ktorý presahuje hranicu našich inviduálnych životov.


Presne preto sme sa počas prelomového roka 2021 sústredili na 5 kľúčových oblastí, ktoré na seba nadväzujú, podporujú sa a zbiehajú sa v spoločnom cieli: 

  1. Prostredie 
  2. Ľudia a teamový duch 
  3. Výsledky
  4. Partnerstvo
  5. Ciele na rok 2022

Fungovalo to?
Fungovalo. Všetko vyššie uvedené sa spojilo vo finálnom výsledku, ktorý z roku 2021 urobil historicky najlepší rok pre Wealth Effect Management.

Pozrime sa teda na jednotlivé body detailne:

1. Prostredie 

Akékoľvek zmysluplné snahy o zlepšovanie a zmenu musia nevyhnutne začínať od základov, od samotného prostredia, v ktorom sa všetko odohráva. 


Pre nás zo znamenalo, že sa nám konečne, po dlhej dobe sústredeného úsilia, podarilo vybudovať prostredie so skvelou atmosférou. Takou, aby sa každému pracovalo dobre a komfortne a aby každý člen nášho teamu mohol svoju prácu robiť najlepšie možne. 


Znie to možno idylicky, nebolo to však zadarmo. Predovšetkým preto, že som ja sám musel akceptovať zodpovednosť za to, že som v predchádzajúcich rokoch v teame udržiaval aj ľudí, ktorí neboli naplno v súlade s našou DNA.


To nie je zanedbateľné, pretože prostredie u nás je nastavené na rast a je, jemne povedané, veľmi dynamické. Každému v teame to umožňuje rásť a napredovať a zároveň sa svojou prácou podieľať na raste a úspechu firmy. 


Preto bolo potrebné sústredene pracovať na tom, aby tieto podmienky boli vytvorené čo najlepšie a aby sme v teame mali tých správnych ľudí, stotožnených s našou DNA a takých, ktorí ju dokážu niesť ďalej. Pravá tvár teamu sa totiž naplno ukáže práve v náročných chvíľach — a o tie v posledných rokoch nebola ani náhodou núdza. 


V týchto chvíľach som naplno precítil, čo to znamená mať po boku naozajstných teamových hráčov; ľudí, na ktorých sa jednoducho môžete spoľahnúť a v ťažkých časoch vás podržia. Takých, ktorým môžete veriť a nemusíte sa obávať a kalkulovať, či s nimi niečo môžete či nemôžete zdieľať a či niečo nezneužijú vo svoj prospech. Uvidel som, opakovane, aké to je mať pri sebe ľudí, ktorí vám dajú dôveru, že bez ohľadu na to, čo sa bude diať, zvládneme to. A dokonca to zvládneme tak, že tým nielen prejdeme, ale tiež z toho vyjdeme múdrejší a silnejší ako predtým. 


Vytvoriť takéto prostredie si tiež vyžadovalo nie práve jednoduchú vec — dostať medzi našich ľudí to, že je normálne a prirodzené robiť chyby. Chyby jednoducho patria k podnikaniu a nie je bez nich možné napredovať. To, že sa nám podarilo vybudovať takéto prostredie, beriem ako významný posun. Ak sa totiž vo firme o chybách dá normálne rozprávať a pracovať s nimi, znamenáte to, že je vo firme dôvera — a v tom prípade z každej prípadnej chyby ako team vyjdeme podstatne silnejší a skúsenejší.

2. Ľudia a teamový duch 

Akékoľvek prostredie však nie je samoúčelné ani samo o sebe nie je cieľom. Je prostriedkom na to, aby sa v ňom ľuďom dobre pracovalo.


Ako som už spomínal, náročných úloh pre celý náš team počas tohto roka nebolo málo. Vďaka nim sa však naši ľudia, každý jeden z nich, posunuli významne dopredu. Veľakrát sa tak ukázalo, aké kľúčové bolo pracovať tak zaryto na vytváraní dobrého prostredia — ľudia sa vďaka tomu mohli cítiť v bezpečí a v každom okamihu vedeli, že majú za sebou nielen podporu vedenia, ale tiež všetkých ostatných členov teamu. 


Som preto nesmierne vďačný za to, že máme vo WEM-e ľudí, ktorí sa vďaka svojej vyzretosti a úrovni osobnosti pozerajú na veci s otvorenou mysľou a širokou perspektívou. Vďaka tomu dokážu nielen prijímať náročné úlohy a rásť s nimi, ale tiež dokážu prijímať spätnú väzbu a kriticky vyhodnocovať aktuálne dianie, adaptovať sa naňho a tiež pomôcť ostatným urobiť to, čo je práve potrebné. 


Vďaka tomu je možné zvládať široké spektrum situácií, ktoré nastávajú — od rozdielností vo vnímaní medzi seniornejšími a juniornejšími členmi teamu až po občasné náročné zmeny, kde je skutočne potrebné, aby sa ľudia vedeli vzájomne podržať a potiahnuť. 


Medzi takéto situácie patria napríklad chvíle, keď je s príchodom kvalitných nových ľudí do firmy potrebné vykonať nie úplne jednoduché zmeny pre ľudí, ktorí svoje pozície zastávali dlhodobo a je napríklad potrebné akceptovať, že nový člen teamu so sebou mohol priniesť väčšiu sumu skúseností a môže sa dokonca stať nadriadeným. 


V takýchto chvíľach musí isť ego bokom, pretože toto nie je o nás. Prvoradá je naša vízia. Naše poslanie, ciele a čo naša práca prináša do životov našich klientov. Inými slovami: koľko budúcností dokážeme zmeniť. 


Výsledok tohto prístupu a teamového ducha?Na poradách už pre mňa nie je potrebné bojovať so svojím teamom. Bojujeme spoločne za jednu vec — za WEM a všetko, čo predstavuje. 

3. Výsledky

Akokoľvek dôkladne sa človek venuje základom — prostrediu a ľuďom — finálna skúška a preverenie správnosti prichádza s výsledkami. 


Aké teda boli tie naše?Za rok 2021 sa nám podarilo naplniť približne 50 bodov, ktoré sme si naplánovali v rámci našich projektov a cieľov. Tempo rastu WEM-u bolo vyše 306%. Našou činnosťou sme sa stali rozpoznateľným hráčom na trhu a jeho pevnou súčasťou. 


Veríme, že tieto výsledky hovoria jasnou rečou, či už pre nás samotných alebo našich konkurentov. My sa však pozeráme len na seba — ako môžeme byť lepší ako včera, ako môžeme našim klientom slúžiť lepšie, ako môžeme viac ľudských životov ovplyvniť k lepšiemu. 

4. Partnerstvo

Jednou z nevyhnutných otázok, ktorým musí leader čeliť, je: ako a kam ďalej?
To sa netýka iba firmy ako takej, ale tiež kľúčových ľudí v nej.


Pre nás je v tomto prípade odpoveď jasná: 
Partnerstvo.


Partnerstvo však nevnímame iba ako slovo, formálne vyjadrené zmluvou a percentom na papieri.
Nie. Je to dôvera. Je to skutočnosť, že sa na niekoho môžete absolútne spoľahnúť.


Je takých ľudí veľa?
Vôbec nie. 


Stojí za to takéto partnerstvo nasledovať a podporovať?
Úplne. 


Pokiaľ je takáto dôvera naplnená vo vnútri spoločnosti, bude presakovať ďalej a bude ju cítiť. Budú ju cítiť ľudia v teame, budú ju vnímať naši klienti, bude prítomná na každom našom stretnutí.


Som preto nesmierne hrdý a vďačný, že do WEM-u v roku 2021 pribudli hneď dvaja noví partneri, s ktorými sa môžem deliť o spoločnosť a budovať ju spolu s nimi ďalej. Sú nimi Eva Jahelka Filipp a Norbert Gálik.


Obaja obdržali po 2,5% akcií spoločnosti a doplnili tak medzi partnermi Michala Kováča a Mateja Bašťovanského, ktorí vlastnia po 5%. Zostávajúcich 85% držím ako vlastník spoločnosti ja. 


Je pre nás dôležité, aby bolo vždy jasné a transparentné, kto je za WEM-om. Vie to každý náš klient a partner; v našej štruktúre sa neskrývajú žiadne neznáme entity, offshory či neprehľadné štruktúry.Toto sme my. A verím, že naša sila vo veľkej miere spočíva aj v tom, že sme na Slovensku jediná entita vo finančnej sfére, ktorá funguje podobným spôsobom. 

5. Ciele na rok 2022

Čo z toho celého teda vyplýva? Kam s tým ďalej a na čo sa budeme sústrediť v ďalšom roku? Predovšetkým na to, aby sme sa naďalej rozvíjali a nachádzali stále nové a lepšie spôsoby, ako nasledovať našu misiu a pomáhať ľuďom zabezpečiť si lepšiu budúcnosť a prežiť hodnotný a naplnený život. 


Naše ciele na rok 2022 sú preto nastavené ešte ambicióznejšie, ako boli doteraz. Pripravujeme tiež niekoľko ďalších projektov a riešení, ktoré našim klientom prinesú pridanú hodnotu; ešte viac skvalitníme náš servis, IT zázemie, produkty a služby. To všetko je napokon vlastne prirodzený dôsledok a pokračovanie toho, ako pristupujeme k našim klientom a k našej práci.


V skratke:
Budeme sa sústrediť na to, aby naši klienti v roku 2022 ešte jasnejšie vnímali a chápali, na čo je vlastne wealth management: 
Na celý život.

Na záver

Dostávame sa teda oblúkom k tej fascinujúcej otázke z úvodu tohto príhovoru:Koľko ľudských životov a koľko budúcností dokážeme ako jedna firma zmeniť?


Úprimne, nevieme.
Každý deň však pracujeme na jasnom cieli:

Nech je ich čo najviac. 

Peter Štadler, CEO a predseda predstavenstvaWealth Effect Management

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.