Spoznajte osobnostné črty úspešných investorov. Máte ich aj vy?

Využitie investičných príležitostí a zúročenie peňazí láka mnohých, len málokto však uspeje z dlhodobého hľadiska. Prečo je to tak? Často má na to vplyv práve naša povaha, ktorá ovplyvňuje naše rozhodnutia vo všetkých sférach života, investovanie nevynímajúc.

Tí najúspešnejší investori zdieľajú osobnostné črty, spôsob myslenia a zvyky, ktoré im pomáhajú budovať lepšiu budúcnosť. Nehovoríme však o skorom rannom vstávaní ani meditácii – tie najdôležitejšia vlastnosti totiž v sebe nosia už od detstva.  

Schopnosť oddialiť uspokojenie

Známa štúdia zo 60. a 70. rokov dvadsiateho storočia pod vedením Waltera Mischela merala schopnosť ľudskej sebakontroly. Deťom bola ponúknutá odmena v podobe sladkosti a ak si ju nevzali okamžite, ale počkali niekoľko minút, odmena sa zdvojnásobila.

Neskoršie testy naznačili, že deti, ktoré boli schopné počkať na dvojnásobnú odmenu, dosiahli vyššiu životnú úroveň a lepšie výsledky v škole než deti, ktoré neboli trpezlivé.

Experiment bol neskôr zopakovaný na väčšej skupine, s detailnejším prihliadnutím na viaceré faktory. Ukázalo sa, že na schopnosť oddialenia uspokojenia v podobnom teste vplýva okrem iného aj ekonomické prostredie, v ktorom dieťa žije, a pevnosť rodinných vzťahov. Pravdou však zostáva, že deťom, ktoré mali pevnú vôľu v čase testovania, zostala táto vlastnosť aj v dospelosti.

Dnes už vieme, že schopnosť oddialiť uspokojenie je dôležitá pri liečbe závislostí, udržiavaní zdravého životného štýlu a dosahovaní dlhodobých životných cieľov. Bez ohľadu na prostredie, v ktorom vyrastali, úspešní ľudia majú túto vlastnosť spoločnú. Dokážu obetovať okamžitú satisfakciu v prospech budúcnosti.

Sebakontrola a pevná vôľa

Zo zmieneného experimentu je možné odvodiť, že schopnosť vzdať sa momentálneho uspokojenia je pri dosahovaní dlhodobých cieľov mimoriadne dôležitá. Táto taktika ale protirečí ľudským inštinktom.

Úspešní investori nerobia impulzívne rozhodnutia na základe strachu či vidiny okamžitého zisku. Sústredia sa na dlhodobý investičný plán, ktorý je v súlade s ich finančnými cieľmi. Neustále sa preukazuje, že vytvorenie realistického plánu a dodržiavanie jednotlivých krokov bez ohľadu na každodenné pokušenia prináša najlepšie výsledky.

Rovnováha medzi bezpečím a schopnosťou riskovať dovolí investorovi nasledovať investičný plán bez mimoriadneho stresu. Diverzifikovanie investícií pomáha kontrolovať potenciálny risk a teda aj emócie, ktoré môžu podnietiť nesprávne kroky v nesprávnom čase. 

Rozdelenie portfólia na viaceré investičné produkty tak predstavuje z dlhodobého hľadiska najbezpečnejší spôsob investovania.  

Sociálne zdatnosti

Ďalšie retrospektívne skúmanie naznačilo, že úspech v dospelosti súvisí so sociálnymi schopnosťami u detí. Podľa štúdie financovanej nadáciou Roberta Wood Johnsona platí, že deti schopné budovať si pevné vzťahy so svojimi rovesníkmi majú väčšiu šancu dokončiť vysokoškolské vzdelanie a nájsť si stabilnú prácu.

Schopnosť produktívne riešiť konflikty, komunikatívnosť, empatia a sebavedomie predstavujú výhody v rôznych spoločenských situáciách, ale ovplyvňujú aj vzdelanie a kariéru.

Spomenuté vlastnosti hrajú rovnako dôležitú úlohu aj vo vzťahu človeka k sebe samému. Schopnosť riešenia vnútorných konfliktov a objektívny pohľad na prekážky totiž budujú silnú osobnosť, ktorá je podmienkou úspechu aj v investovaní.

Využite vaše predpoklady

Máte pocit, že vyššie spomenuté vlastnosti máte aj vy? V tom prípade ste zrelý na zveľaďovanie vášho majetku. Začnite napríklad tým, že si pozriete dostupné investičné možnosti a stratégie, ktoré vám pomôžu zabezpečiť sa. Pri vašich dôležitých finančných rozhodnutiach vás budú sprevádzať skúsení investori z Wealth Effect Management.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.